Sơn La: Tăng cường thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động khoan nước dưới đất

01/08/2018 21:51

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành công văn số 2583/UBND-KT ngày 31/7/2018, về việc tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sơn La, tình trạng các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khoan giếng không có báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng do các tổ chức, cá nhân hành nghề khoan chưa có giấy phép hành nghề, không đủ điều kiện kỹ thuật hành nghề khoan thực hiện, đặc biệt, tại một số khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung vẫn xảy ra tình trạng khoan giếng để khai thác nước dưới đất là không phù hợp quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Tài nguyên nước 2012. Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép đang gây ra nguy cơ suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước, môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là một số nguồn nước cấp cho sinh hoạt như đã xảy ra tại thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn…

Đến ngày 30/7, UBND tỉnh Sơn La mới cấp 3 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, 5 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 46 giấy phép khai thác nước dưới đất và 48 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Số liệu này không tương xứng với thực trạng khoan giếng, khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý tình trạng khoan giếng và khai thác nước dưới đất. Tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện của UBND cấp huyện còn hạn chế, có 9/12 huyện có báo cáo nhưng không có kết quả xử lý với các đối tượng vi phạm theo quy định.

Để kiểm soát, ngăn ngừa, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, nhằm ngăn ngừa nguy cơ suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để nhân dân nhận thức, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân, các tổ chức, đoàn thể trong kiểm tra, giám sát hoạt động thi công các công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tổ chức thanh, kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất, hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; xả nước thải vào nguồn nước trái phép. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ. Tiếp tục thống kê, bổ sung các tổ chức, cá nhân khác hành nghề khoan hoặc khai thác, sử dụng nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn chưa tuân thủ đúng quy định.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định.  Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.

Với các tổ chức, cá nhân khai thác nước để cấp cho sinh hoạt phải lập hồ sơ đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định; đồng thời với việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước. Với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước cho các mục đích được quy định tại điều 3, Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phải thực hiện đồng thời với hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

UBND tỉnh Sơn La giao UBND các huyện, thành phố thực hiện, báo cáo về UBND tỉnh, qua Sở TN&MT trước ngày 30/10/2018. Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2018.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Tăng cường thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động khoan nước dưới đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO