--Quảng cáo---

Sơn La: Siết chặt thanh, kiểm tra lĩnh vực TN&MT

Tài nguyên - Nguyễn Nga - 20:01 29/10/2020

(TN&MT) - Từ đầu năm 2020 tới nay, Sở TN&MT Sơn La đã chủ trì triển khai 34 cuộc thanh, kiểm tra với 76 đơn vị, trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản. Qua công tác thanh, kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, xử lý, đôn đốc, khắc phục các hành vi vi phạm lĩnh vực TN&MT.

Qua công tác thanh, kiểm tra đã phát hiện 55 đơn vị vi phạm lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường

Trong đó, đã triển khai 6 cuộc thanh tra với 24 đơn vị; 28 cuộc kiểm tra với 52 đơn vị. Thông qua công tác thanh, kiểm tra, Sở TN&MT đã phát hiện 55 đơn vị có vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường.

Nội dung các vi phạm chủ yếu gồm: Chưa đầu tư, hoàn thiện các công trình xử lý môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Chưa lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; Chưa thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định; Chưa hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Giấy phép khai thác than từ phương pháp khai thác lộ thiên kết hợp với hầm lò; Chưa lắp đặt thiết bị kiểm soát lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; Khai thác không đúng hệ thống mở vỉa; Không lập bản đồ hiện trạng mỏ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản năm 2019 theo quy định...

Thanh tra Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và ban hành 19 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực Khoáng sản, môi trường, đất đai và tài nguyên nước với tổng số tiền phạt hơn 5 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong năm 2020, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TN&MT đã được Sở TN&MT thực hiện đúng theo quy trình, quy định. Nội dung thanh tra, đối tượng, thời kỳ thanh tra và thời hạn cuộc thanh tra phù hợp với chương trình công tác thanh tra được Giám đốc Sở phê duyệt. Việc đánh giá trong kết luận thanh tra đảm bảo đầy đủ chứng cứ, căn cứ pháp luật.

Sở TN&MT tổ chức Tập huấn các quy định pháp luật lĩnh vực môi trường, đất đai, khoáng sản cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Cùng với đó, Sở TN&MT đã tập trung chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, yêu cầu các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo, khắc phục các tồn tại và các hình thức xử lý tại các Kết luận thanh, kiểm tra.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thanh, kiểm tra lĩnh vực TN&MT vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức thực hiện kết luận thanh tra còn hạn chế. Đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, các cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này rất phức tạp, liên quan tới lịch sử để lại từ nhiều năm trước đây. Trong khi đó, nhận thức của một số công dân còn hạn chế, mặc dù đã có kết luận thanh tra chỉ rõ các nội dung tồn tại, hạn chế nhưng vẫn cố tình không hiểu. Lĩnh vực đất đai có khối lượng việc lớn, nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có nội dung chưa cụ thể, chưa đồng bộ gây khó khăn trong quá trình xử lý.

Bên cạnh đó, theo Sở TN&MT Sơn La, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP, Công văn số 280/TTr của Thanh tra tỉnh về việc triển khai chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP, Công văn số 2600/UBND-KT ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra lĩnh vực TNMT với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Sở TN&MT đã triển khai rà soát, điều chỉnh một số nội dung kế hoạch thanh, kiểm tra phù hợp thực tế, lựa chọn nội dung trọng tâm cần thanh, kiểm tra, tạm dừng các cuộc thanh, kiểm tra chưa cần thiết và có biện pháp quản lý nhà nước khác, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định. Riêng đối với các thông tin phản ánh từ người dân, các phương tiện thông tin đại chúng, Sở TN&MT đã kịp thời lập đoàn kiểm tra, xác minh, phản hồi theo quy định.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai các cuộc thanh, kiểm tra theo chương trình kế hoạch và đột xuất. Không ngừng nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian thực hiện thanh, kiểm tra.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; công khai kết luận thanh tra. Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong hoạt động thanh, kiểm tra để các cuộc thanh, kiểm tra đạt hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa.

  • Sơn La có nhiều đột phá về thanh, kiểm tra ngành TN&MT 6 tháng đầu năm 2020
    Ngành TN&MT - Bài và ảnh: Nguyễn Nga - 10:37 16/07/2020
    (TN&MT) - Từ đầu năm 2020 tới nay, Sở TN&MT Sơn La đã triển khai 19 cuộc thanh, kiểm tra với 37 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã tham mưu ban hành và ban hành 18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản với tổng tiền phạt trên 3,4 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO