Sơn La rà soát việc phát triển điện mặt trời mái nhà

Nguyễn Nga| 04/12/2020 15:10

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 3789/UBND-KT về việc rà soát, công tác quản lý phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Sơn La thực hiện các nội dung đã được giao tại Công văn số 2570/UBND-KT ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc quản lý, phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Sơn La. Kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ của các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã và đang triển khai, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc phát triển điện mặt trời mái nhà.

Cụ thể, giao Công ty Điện lực Sơn La tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quy định của Bộ Công Thương; lập danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã đấu nối vào lưới điện trung thế (cấp điện áp 22kV, 35KV) đã đưa vào vận hành; Danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà đã thỏa thuận đấu nối nhưng chưa đấu lên lưới vào vận hành; Danh sách các công trình xin thỏa thuận đấu nối nhưng không đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Giao các Sở, ngành, UBND các huyện thành phố tổ chức rà soát, báo cáo UBND tỉnh việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn, phòng chống cháy nổ của các hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất từ 112Kwp đến 1250Kwp đã, đang và sẽ triển khai, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc phát triển điện mặt trời mái nhà. Thời gian hoàn thành trước ngày 6/12/2020.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện thành phố, Công ty Điện lực Sơn La thực hiện nghiêm việc quản lý phát triển các hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất từ 125kWp đến 1250kWp theo đúng quy định.

Đảm bảo phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các công trình xây dựng của các dự án phải phù hợp với mục tiêu đầu tư, mục đích sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được chấp thuận đấu nối, ký kết hợp đồng mua bán điện và xem xét các nội dung liên quan khi có xác nhận phù hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoặc UBND huyện đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Phát triển điện mặt trời mái nhà tại các công trình xây dựng của các trang trại phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; chỉ được thỏa thuận đấu nối, ký kết hợp đồng mua bán điện và xem xét các nội dung liên quan khi có xác nhận của UBND cấp huyện về sự phù hợp công năng, loại hình trang trại; chỉ được phép ký kết hợp đồng mua bán điện khi các trang trại có hoạt động trang trại đảm bảo các quy định về hoạt động trang trại.

Yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn, phòng chống cháy nổ đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La rà soát việc phát triển điện mặt trời mái nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO