--Quảng cáo---

Sơn La: Rà soát, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong cấp GCNQSDĐ lần đầu

Đất đai - Nguyễn Nga - 11:28 27/08/2020

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành Công văn số 2440/STNMT- ĐĐ&ĐĐBĐ, về việc rà soát, giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân.

Rà soát, giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại Công văn đã hướng dẫn các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các giải pháp với từng trường hợp cụ thể, gồm: Trường hợp đã ký nhưng chưa trao GCN; đã có Quyết định công nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn thiện các hồ sơ để được cấp GCN; Trường hợp trước đây ban hành Quyết định cấp GCN trước khi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin sang cơ quan thuế nhưng chưa ký GCN; Trường hợp hộ gia đình cơ quan thuế đã tính tiền sử dụng đất nhưng nay còn nợ tiền sử dụng đất ở.

Đặc biệt, đã gỡ vướng với các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp GCN. Theo đó, với các hộ gia đình sử dụng đất nhưng không phù hợp với quy hoạch, đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát việc sử dụng đất, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng đất, xem xét cấp GCN theo quy định tại Điều 100, 101 Luật Đất đai năm 2013; Điều 18, 20, 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp các hộ gia đình nằm trong hành lang an toàn giao thông, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát làm rõ thời điểm các hộ gia đình sử dụng đất trước hay sau khi Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang an toàn giao thông để xem xét xử lý, cấp GCN theo Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với các trường hợp hộ gia đình sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014.

Nếu hộ gia đình sử dụng đất sau khi Nhà nước đã công bố cắm mốc chỉ giới xây dựng thì Nhà nước thu hồi đất để trả lại cho công trình mà không cấp GCN. Trường hợp, đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nay diện tích đất đang sử dụng không còn thuộc hành lang bảo vệ công trình công cộng, không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp GCN và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Với các hộ gia đình nằm trong khu vực đất nông, lâm trường trả lại cho UBND huyện, UBND huyện xác định rõ phần diện tích các công ty chuyển trả lại cho địa phương, triển khai đo đạc và lập phương án sử dụng đất theo Thông tư số 07/2014/TT-BTNMT ngày 26/2/2015 của Bộ TN&MT và cấp GCN cho các hộ gia đình đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy, yêu cầu các hộ gia đình đăng ký đất đai.

Toàn tỉnh Sơn La đã ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN đất ở lần đầu cho 44.724 hộ, đạt 98,54%.

Đất đang có tranh chấp, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013, nếu hòa giải không thành hướng dẫn một trong các bên tranh chấp thực hiện gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 203 Luật Đất đai năm 2013.

Với đất có nguồn gốc không rõ ràng, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn rà soát, xác minh lại nguồn gốc sử dụng đất để cấp GCN theo quy định. Trường hợp các hộ gia đình sử dụng đất do vi phạm mà không đủ điều kiện cấp Giấy, được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý và phải kê khai đăng ký đất đai.

Đối với các trường hợp hộ gia đình không phối hợp lập hồ sơ, đề nghị UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát các trường hợp hộ gia đình không thực hiện kê khai đăng ký đất đai thì thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Với đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, cần rà soát lại, xác định thời điểm sử dụng đất, nếu phù hợp với quy hoạch sắp xếp dân cư, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất... thì đề nghị UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh bổ sung khu vực các hộ gia đình đang sử dụng đất ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định để cấp GCN. Trường hợp không thể điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng thì đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện kê khai đăng ký đất đai cho các hộ gia đình.

Trường hợp các hộ gia đình sử dụng đất vượt hạn mức, các huyện, thành phố tiếp tục vận động, tuyên truyền, giải thích cho các hộ gia đình hiểu rõ các quy định của pháp luật để hoàn thiện hồ sơ cấp GCN, xác định rõ diện tích giao, diện tích thuê. Nếu các hộ gia đình không có nhu cầu cấp Giấy thì chuyển sang kê khai đăng ký đất đai.

Sở TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo để hoàn thiện công tác cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong năm 2020. Kết quả thực hiện báo cáo Sở TN&MT trước ngày 25 hằng tháng. Trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo những vướng mắc chưa thực hiện, đề xuất giải pháp thực hiện.

Theo số liệu tổng hợp của Sở TN&MT Sơn La, toàn tỉnh có 49.953 hộ cần cấp GCN đất ở lần đầu. Trong đó, 45.386 hộ đủ điều kiện cấp GCN; đã ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN cho 44.724 hộ, đạt 98,54%.

Tổng số hộ chưa có quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN đất ở lần đầu là 662 hộ. Ngoài ra, hơn 4.500 hộ chưa đủ điều kiện cấp GCN, do hồ sơ đã lập nhưng đang vướng mắc về quy hoạch, hành lang an toàn giao thông, lưới điện; đất nằm trên khu vực có nguy cơ sạt lở; vướng mắc về đất nông, lâm trường; đất đang có tranh chấp…

Về kết quả cấp GCN lần đầu với đất sản xuất nông nghiệp, có 61.496 hộ cần cấp GCN; trong đó, 58.653 hộ đủ điều kiện cấp GCN. Đã có quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN cho 58.042 hộ, đạt 99%. Còn 611 hộ chưa có quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN; 2.998 hộ chưa đủ điều kiện cấp GCN.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO