--Quảng cáo---

Sơn La có nhiều đột phá về thanh, kiểm tra ngành TN&MT 6 tháng đầu năm 2020

Ngành TN&MT - Bài và ảnh: Nguyễn Nga - 10:37 16/07/2020

(TN&MT) - Từ đầu năm 2020 tới nay, Sở TN&MT Sơn La đã triển khai 19 cuộc thanh, kiểm tra với 37 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã tham mưu ban hành và ban hành 18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản với tổng tiền phạt trên 3,4 tỷ đồng.

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra toàn diện các lĩnh vực ngành

Thời gian qua, công tác thanh, kiểm tra các lĩnh vực ngành TN&MT đã được Sở TN&MT Sơn La đẩy mạnh thực hiện. Nội dung thanh tra, đối tượng, thời kỳ thanh tra và thời hạn cuộc thanh tra phù hợp với chương trình công tác thanh tra được Giám đốc Sở phê duyệt. Việc đánh giá trong kết luận thanh tra đảm bảo đầy đủ chứng cứ, căn cứ pháp luật.

Cụ thể, 6 tháng qua, Sở TN&MT đã triển khai 19 cuộc thanh, kiểm tra với 37 tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện 17 tổ chức, 1 cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai, môi trường và trong thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra. Nội dung vi phạm chủ yếu gồm: Không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định; không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định. Chưa đầu tư, hoàn thiện các công trình xử lý môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Thực hiện chưa đầy đủ tần xuất quan trắc, giám sát chất lượng môi trường 4 lần/năm theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Chưa lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; Chưa thực hiện Kết luận thanh tra; Chưa lắp đặt thiết bị kiểm soát lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; Khai thác không đúng hệ thống mở vỉa; không lập bản đồ hiện trạng mỏ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản năm 2019 theo quy định… Đã tham mưu ban hành và ban hành 18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản với tổng tiền phạt trên 3,4 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sơn La do Sở TN&MT chủ trì, tổ chức đối thoại với người dân xã Mường Cơi, huyện Phù Yên về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn

Nhìn chung, các cuộc thanh, kiểm tra đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như củng cố trật tự quản lý trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, Sở TN&MT còn kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật để hoàn thiện cơ chế quản lý, tạo lập hành lang pháp lý về môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tuy vậy, trong quá trình thanh, kiểm tra, Sở còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân bị xử lý còn hạn chế. Có những trường hợp cố ý chây ỳ hoặc trốn tránh việc thực hiện kết luận thanh tra nhưng chưa được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Trong khi, nguồn lực về con người, kinh phí, trang thiết bị cho công tác thanh tra, kiểm tra về TN&MT chưa đáp ứng được với khối lượng nhiệm vụ thực tế phát sinh.

Hiện nay, Thanh tra Sở TN&MT có 7 cán bộ, gồm 1 đồng chí Chánh Thanh tra, 1 đồng chí Phó Chánh Thanh tra là thanh tra viên chính, 1 đồng chí Phó Chánh thanh tra là thanh tra viên; 2 đồng chí thanh tra viên; 2 đồng chí chuyên viên. Trong khi đó, còn phải cử cán bộ tham gia, phối hợp với các đoàn công tác liên ngành khác do các Sở, ngành khác chủ trì, dẫn đến đôi lúc thiếu hụt nhân lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất.

Tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Song song với thanh, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng đạt được những kết quả tích cực. Sở đã tiếp 17 lượt với 25 người được tiếp, 13 vụ việc, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tại buổi tiếp công dân, cán bộ đã hướng dẫn, giải thích và trả lời trực tiếp cho công dân về các nội dung có liên quan.

Về kết quả tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tổng số đơn tiếp nhận trong 6 tháng là 74 đơn; số đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT tham mưu giải quyết là 4 đơn khiếu nại; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở là 17 đơn; 7 đơn không đủ điều kiện xử lý. Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết là 46 đơn, Sở TN&MT đã phúc đáp, trả lời, hướng dẫn người dân và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sơn La kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, khoáng sản tại huyện Phù Yên

Nhìn chung, Bộ phận Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu giải quyết những vụ việc thuộc thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ, hạn chế các khiếu nại vượt cấp.

Theo đánh giá của Sở TN&MT Sơn La, hiện nay, các khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai với các nội dung có liên quan đến vấn đề thu hồi đất, tranh chấp đất đai, thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các vụ việc khiếu nại đa số là những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành, hồ sơ địa chính không đồng bộ, sổ sách, bản đồ, tư liệu thiếu, dẫn đến việc xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Trong khi văn bản hướng dẫn thi hành luật trong lĩnh vực đất đai nhiều, thường xuyên thay đổi dẫn đến các cấp các ngành trong cùng một vấn đề có nhiều quan điểm khác nhau; một số đối tượng trong vụ việc tố cáo còn chây ỳ cố tình gây khó khăn cho người giải quyết tố cáo, nên một số vụ việc còn phải xin gia hạn thời gian giải quyết.

Bên cạnh đó, các quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thường xuyên thay đổi theo hướng mở, ngày càng tăng mức bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi. Do vậy, người bị thu hồi đất, giải tỏa trước khi có chính sách thay đổi thường nhận được giá trị bồi thường, hỗ trợ thấp hơn người bị giải tỏa sau. Thậm chí, có trường hợp người chấp hành tốt, bàn giao mặt bằng sớm thường bị thiệt; người cố tình chây ỳ, không chấp hành thường được lợi. Dẫn đến sự so bì, bức xúc giữa các hộ dân và làm phát sinh khiếu kiện.

Để công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Sở TN&MT Sơn La sẽ tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước; công khai, minh bạch trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách của UBND tỉnh, nhất là trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Chủ động kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách, báo cáo các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai, có kế hoạch cụ thể tập trung giải quyết từng vụ việc.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra, bảo đảm các cuộc thanh tra, kiểm tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; công khai kết luận thanh tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị và xử lý về thanh tra. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để công tác thanh tra, giải quyết đơn thư đạt hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, Sở TN&MT Sơn La đã tập trung lãnh đạo, tăng cường thanh, kiểm tra lĩnh vực TN&MT. Đã triển khai 168 cuộc thanh, kiểm tra với 878 tổ chức và 69 cá nhân về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực TN&MT. Đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi hơn 11 ha đất với 9 tổ chức, kiến nghị thu hồi 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 1 tổ chức.

Kết quả, có 51 đối tượng nộp phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi hơn 9 ha của 6 tổ chức và xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,1 tỷ đồng với 55 tổ chức, 1 cá nhân; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục, sửa chữa sai phạm.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tổ chức tiếp 92 lượt/116 người được tiếp, 61 vụ việc. Tiếp nhận 326 đơn, gồm 56 đơn khiếu nại, 33 đơn tố cáo, 233 đơn đề nghị kiến nghị và phản ánh, 4 đơn tranh chấp đất đai. Có 221 đơn không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và lưu đơn với đơn không đủ điều kiện xử lý. Công tác giải quyết đơn thư cơ bản hoàn thành, đảm bảo chất lượng, đúng trình tự thủ tục và thời gian giải quyết.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO