--Quảng cáo---

Sở TN&MT Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngành TN&MT - Thanh Ngà - 19:10 13/01/2023

(TN&MT) - “Năm 2023 xác định là năm của chuyển đổi số, cần phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác chuyển đổi số” đó là phát biểu chỉ đạo của ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 vào chiều 13/1.

Trình bày báo cáo Tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết: trong năm 2022 với nhiều khó khăn thách thức, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã chủ động tập trung, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng các cấp, chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2022.

img_0352.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Trong lĩnh vực đất đai, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho 9/9 huyện, thị xã, thành phố; Trình UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 19/9/2022 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó, trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, thuê đất cho 83 tổ chức. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với 162 lượt hồ sơ.

img_0363.jpg
Trưởng phòng TN&MT huyện Văn Yên kiến nghị trong việc xử lý phân loại rác tại nguồn

Về lĩnh vực môi trường, trình UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt 14 Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, cấp 7 Giấy phép môi trường; tham mưu cho Sở xác nhận 2 kế hoạch BVMT; 2 cơ sở xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; 4 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

img_0355.jpg
Lãnh đạo phòng TN&MT huyện Lục Yên đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản

Cùng với đó, triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022; Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hài lòng về môi trường sống của người dân Yên Bái năm 2022. Kết quả, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 đạt 61,2%, tăng 3,09% so với năm 2021

img_0367.jpg
Ông Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở TN&MT trực tiếp giải đáp  ý kiến, kiến nghị của các địa phương trong lĩnh vực môi trường

Về lĩnh vực khoáng sản, đã trình UBND tỉnh cấp, ban hành 3 Giấy phép thăm dò; 6 Giấy phép khai thác; 2 Quyết định phê duyệt trữ lượng; 3 Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; 6 Quyết định đóng cửa mỏ; 4 văn bản chấp thuận đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình; 2 văn bản cho phép khai thác khoáng sản đi kèm; 3 Quyết định thu hồi giấy phép khai thác.

Công tác thanh tra, kiểm tra, trong năm 2022, đã triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về TN&MT đối với 81 tổ chức, đơn vị và 31 cá nhân, ngoài ra tiến hành kiểm tra đột xuất 2 địa phương trong việc quản lý sử dụng đất và khoáng sản có dấu hiệu vi phạm. Qua thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, trình Chủ tịch UBND tỉnh và ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạm vi phạm hành chính trên 3,2 tỷ đồng.

img_0387.jpg
Ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở TN&MT phát biểu kết luận hội nghị

Tại Hội nghị, các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều kiến nghị, đề xuất trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; công tác triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020; việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt…Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo Sở, trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đã trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở TN&MT thẳng thắn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các địa phương và yêu cầu các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Sở cần nghiêm túc tiếp thu, lấy đó làm căn cứ để xây dựng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã ghi nhận sự quan tâm, phối hợp của các địa phương để cùng Sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, với những kết quả đã đạt được cần phải phát huy trong thời gian tới.

“Trong năm 2023, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU ngày 19/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

img_0369.jpg
Ký kết giao ước thi đua của Sở TN&MT với công đoàn Sở TN&MT

Cùng với đó, xác định năm 2023 là năm của chuyển đổi số, vì vậy phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Đối với vấn đề này, Giám đốc Sở TN&MT đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thành lập tổ công tác trực tiếp phối hợp với các huyện còn kém để thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

"Đặc biệt, tiếp tục nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức  trong thi hành công vụ, phục vụ, phải coi người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ mà mỗi chúng ta cần phục vụ. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực môi trường, tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020” - ông Hồ Đức Hợp nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT đã phát động thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua của Sở TN&MT với công đoàn Sở.

Ngay sau đó, ông Trần Ngọc Phú – Chánh văn phòng Sở đã công bố quyết định khen thưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 1 tập thể và 6 cá nhân, quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho 5 tập thể và 15 cá nhân.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO