Sở TN&MT Vĩnh Phúc: Đổi mới tạo đột phá

Phạm Khải - Tuyết Chinh| 28/07/2020 16:16

(TN&MT) - Với sự chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, toàn ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo ra động lực bứt phá và chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

“Dấu ấn” cải cách hành chính

Theo Sở TN&MT Vĩnh Phúc, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), Sở đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 18/1/2019 về cải cách hành chính triển khai theo các kế hoạch được giao. Sở đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên môi trường có thời hạn giải quyết từ trên 10 ngày trở lên.

Cán bộ Sở TN&MT Vĩnh Phúc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Ảnh: Việt Hùng

Với nguyên tắc công khai, minh bạch và phối hợp giữa các bộ phận và cơ quan với nhau; Sở TN&MT tập trung thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân. Việc công khai TTHC còn được thực hiện thông qua việc đăng tải trên Website của Sở TN&MT và tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm cũng được Sở TN&MT Vĩnh Phúc chú trọng. Năm 2019, bên cạnh xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, công tác tuyên truyền còn được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng của Sở và Ban Giám đốc Sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách pháp luật thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nhờ đó, công tác CCHC của Sở TN&MT ngày càng được củng cố, hoàn thiện; tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với nhau và giữa các cơ quan hành chính với công dân. Đồng thời, việc liên hệ giải quyết hồ sơ giữa Trung tâm Hành chính công với các Phòng chuyên môn thuộc Sở với các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố được phối hợp hiệu quả, kịp thời.

Hiện Sở TN&MT Vĩnh Phúc vẫn duy trì triển khai đồng bộ các biện pháp về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ nhân dân, tạo tiền đề và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chuyển mình trong quản lý tài nguyên, kiến tạo môi trường sạch đẹp

Ông Phan Tuệ Minh – Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 6 lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường, đây đều là những lĩnh vực quan trọng tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước khu vực nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Mặc dù vậy, thực tế cho thấy, một số lĩnh vực mũi nhọn như quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo môi trường, khoáng sản, đo đạc và bản đồ hiệu quả và chất lượng một số nhiệm vụ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cải cách hành chính. Một số địa phương buông lỏng quản lý để phát sinh nhiều tiêu cực, xảy ra nhiều sai phạm, lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất đai không đúng mục đích. Trong khi đó, hệ thống pháp luật về Đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập…

Ở lĩnh vực môi trường, các vấn đề về rác thải, nước thải còn khá phức tạp. Việc xử lý rác thải sinh hoạt chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung; hạ tầng thu gom, xử lý nước thải thiếu đồng bộ, đặc biệt tại khu vực nông thôn…

Thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực giải quyết bằng các đề án, dự án, chương trình cụ thể. Đặc biệt, Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được ban hành và triển khai rộng rãi; tiếp đó là kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh để triển khai Nghị quyết.

“Tính đến 31/12/2019, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng mới được 145,941m rãnh thoát nước thải và cải tạo sửa chữa được 3.920m cống, rãnh, cơ bản hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch số 142”, báo cáo của Sở TN&MT Vĩnh Phúc nêu rõ.

Trong công tác quản lý đất đai, ngay từ đầu năm 2019, toàn ngành đã hoàn thiện hồ sơ, phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu thống kê đến ngày 31/12/2019, đã xử lý dứt điểm các trường hợp tồn tại, vi phạm trong năm 2019 là 2.832 trường hợp (đạt tỷ lệ 17,07% trên tổng số các trường hợp tồn tại, vi phạm và đạt 25,35 % số trường hợp được kiểm tra xử lý) với diện tích 55,32ha.

Bên cạnh đó, việc giải quyết vướng mắc, tồn tại, vi phạm về đất đai tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch số 7566/UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với Tổng cục địa chất và khoáng sản triển khai kiểm tra hoạt động quản lý, khai thác cát, sỏi, thăm dò, nạo vét thu hồi cát sỏi lòng sông và kinh doanh bến bãi cát, sỏi trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết tâm “bứt phá”

Trước yêu cầu đổi mới, toàn ngành tài nguyên và môi trường Vĩnh Phúc quyết tâm đẩy mạnh công tác quản lý, tạo đột phá thông qua việc chủ động, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp, đổi mới tư duy lãnh đạo, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục cải cách hành chính. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách để quản lý chặt chẽ, tạo động lực bứt phá để đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Cụ thể, trong công tác quản lý đất đai, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất. Hoàn thiện hệ thống điều tra, đánh giá tài nguyên đất, số lượng, chất lượng, tiềm năng và môi trường đất, bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu, dữ liệu về đất đai phục vụ cho việc hoạch trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

Vĩnh Phúc kiến tạo môi trường nông thôn sạch đẹp. Ảnh: Việt Hùng

Với lĩnh vực bảo vệ môi trường, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các chương trình, chiến lược, kế hoạch, đề án có liên quan đến bảo vệ môi trường. Xây dựng Chương trình đầu tư, xử lý nước thải, trước mắt tập trung tại các đô thị lớn, lưu vực sông. Nâng cao chất lượng thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, đánh giá môi trường chiến lược. Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; thúc đẩy xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển dịch vụ môi trường…

“Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản theo quy hoạch, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Giảm xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thô. Thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo”, Sở TN&MT Vĩnh Phúc đặt mục tiêu.

 Để hiện thực hóa những nhiệm vụ trọng tâm, Sở TN&MT Vĩnh Phúc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật cụ thể hoá Luật, Nghị định về quản lý tài nguyên và môi trường; tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu đơn giản hoá thủ tục hành chính về tài nguyên môi trường theo hướng đảm bảo nguyên tắc, đúng pháp luật, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các ngành, các cấp.

Sở TN&MT Vĩnh Phúc cũng đề nghị các Sở ban ngành có liên quan tăng cường phối hợp theo thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản. Tăng cường trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo nguyên tắc thống nhất đầu mối, có sự phối hợp trong công tác quy hoạch khoáng sản, xây dựng các quy trình vận hành triển khai các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Vĩnh Phúc: Đổi mới tạo đột phá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO