--Quảng cáo---

Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ngành TN&MT - Hùng Lê - 10:39 17/02/2022

(TN&MT) - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ cùng với sự hỗ trợ của các sở, ban ngành, UBND quận, huyện đã giúp Sở TN&MT từng bước tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường đã có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2022, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đề xuất UBND TP. Cần Thơ các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Cần Thơ liên quan đến đất đai; trình HĐND thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Trung ương phân bổ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

a1.-quan-ly-dat-dai.jpg

Sở TN&MT TP. Cần Thơ tập trung nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tạo nguồn lực góp phần giúp thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó, Sở TN&MT sẽ phối hợp với sở, ngành chức năng trong việc tích hợp các hợp phần lĩnh vực tài nguyên và môi trường vào quy hoạch phát triển TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu cơ quan có thẩm quyền triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của TP. Cần Thơ; trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của các huyện: Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền; triển khai thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tham mưu tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2023; trình UBND TP. Cần Thơ ban hành quyết định quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để kịp thời xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích và không đúng quy định pháp luật nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư có sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thanh tra, kiểm tra theo dõi, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại các dự án trọng điểm phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị; rà soát, tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án khu dân cư, khu tái định cư.

Năm 2021, TP. Cần Thơ đã kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chất thải y tế tại các khu cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã chiến; xử lý các vướng mắc về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt hiện đã đạt 98,42%.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế không để vụ việc kéo dài, tạo điểm nóng; tập trung thực hiện hoàn thành các dự án như: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ; điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai TP. Cần Thơ.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Bên cạnh siết chặt quản lý, sử dụng đất đai, trong năm 2022, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tập trung triển khai hiệu quả các nội dung Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 trên địa bàn thành phố; rà soát, tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý dưới Luật Bảo vệ Môi trường thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện Luật.

Trong công tác phối hợp tuyên truyền các quy định về đất đai, môi trường, BĐKH, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2021 - 2025 với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào chống chất thải nhựa trên địa bàn thành phố; tăng cường quản lý chất thải rắn, nhất là các giải pháp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế trong bối cảnh sống chung với dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tổ chức triển khai hướng dẫn công tác đấu thầu thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện năm 2022 và những năm tiếp theo; tham mưu cơ quan có thẩm quyền triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên toàn địa bàn thành phố và các giải pháp xử lý tro xỉ, tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xử lý triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số bãi rác hiện hữu ở Cờ Đỏ, Ô Môn, Thốt Nốt.

Năm 2022, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường, tham gia xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sở TN&MT, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đảm bảo người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ công ích mọi lúc, mọi nơi.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hệ thống trang thiết bị truyền nhận, phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải, thiết bị giám sát, quản lý khối lượng chất thải rắn; xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Ngoài ra, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với BĐKH; tham mưu UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH tại TP. Cần Thơ; trình phê duyệt cập nhật kế hoạch hành động ứng phó BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 thuộc Chương trình Mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh; phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế thông tin về tình hình BĐKH trên địa bàn thành phố.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả quy hoạch khoáng sản, khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác khoáng sản, cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy hoạch; kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường thanh, kiểm tra các hoạt động khai thác cát trên sông Hậu, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác và xả thải nhằm quản lý, kiểm soát hiệu quả nguồn nước cấp sinh hoạt cho người dân.

  • Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
    Đất đai - Lê Hùng (thực hiện) - 14:15 01/10/2019
    (TN&MT) - Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần giảm chi phí, thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về công việc này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Kiên - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO