Sở TN&MT Gia Lai: Tiếp tục ưu tiên cải cách thủ tục hành chính

Quế Mai (thực hiện)| 16/12/2021 09:42

(TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã ưu tiên thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói chung và lĩnh vực khoáng sản nói riêng. Trong đó, hoạt động tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lương Thanh Bình (ảnh) - Phó Giám đốc Sở TN&MT Gia Lai xung quanh vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết công tác cải cách TTHC về khoáng sản tại Gia Lai đã mang lại hiệu quả như thế nào đối với quản lý tài nguyên khoáng sản?

Ông Lương Thanh Bình:

Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 7/11/2018 về việc công bố Danh mục gồm 39 TTHC mới và 38 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT, trong đó có 18 TTHC thuộc lĩnh vực khoáng sản, địa chất. Sở TN&MT đã thực hiện niêm yết công khai các TTHC tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và trên Trang Thông tin điện tử của Sở TN&MT.

Sở TN&MT Gia Lai cũng đã ban hành Quyết định số 119/QĐ-STNMT ngày 1/7/2021 về việc công bố Danh mục tên các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT được cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành, trong đó có 15 TTHC về lĩnh vực khoáng sản được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định và thủ tục cắt giảm thời gian ít nhất là 2 ngày và cắt giảm nhiều nhất là 60 ngày; đồng thời, rà soát đề xuất cắt giảm một số thành phần hồ sơ không cần thiết để tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Lương Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở TN&MT Gia Lai

Ngoài việc rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, chất lượng giải quyết các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC tại Sở TN&MT. Sở TN&MT Gia Lai cũng đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 4 TTHC thuộc lĩnh vực khoáng sản.

Hiện nay, việc tiếp nhận TTHC công của ngành TN&MT Gia Lai được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, do Bưu điện tỉnh Gia Lai đảm nhận. Trong năm 2021, Sở TN&MT đã tiếp nhận 523 hồ sơ TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, riêng lĩnh vực khoáng sản đã tiếp nhận và giải quyết 101 TTHC về lĩnh vực khoáng sản, chiếm 19,31 %; 100% TTHC về lĩnh vực khoáng sản được xử lý đúng thời hạn theo quy định.

PV: Những bất cập, vướng mắc trong giải quyết các TTHC về khoáng sản tại tỉnh Gia Lai hiện nay ra sao, thưa ông?

Ông Lương Thanh Bình:

Thành phần hồ sơ, việc tiếp nhận, trình tự giải quyết TTHC về lĩnh vực khoáng sản được quy định cụ thể tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Thời gian qua, trong quá trình giải quyết các TTHC về lĩnh vực khoáng sản, trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực này.

Tuy vậy, Sở TN&MT Gia Lai đã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung, lĩnh vực khoáng sản nói riêng thông qua nhiều hình thức như: các văn bản tuyên truyền được đăng tải trên trang website của Sở TN&MT, tờ rơi, in áp phích,... tuy nhiên, số lượng hồ sơ các tổ chức, cá nhân thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ trong lĩnh vực khoáng sản theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Nguyên nhân do thói quen của người dân muốn giao dịch trực tiếp để được cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn thủ tục, hoặc còn e ngại thất lạc hồ sơ, thông tin, thiếu an toàn trong giao dịch. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến thiếu thiết bị phục vụ như máy scan, đường truyền kết nối internet,… Bên cạnh đó, thành phần hồ sơ có nhiều loại giấy tờ liên quan như bản đồ, đề án,... có dung lượng file lớn cũng là cản trở trong việc nộp hồ sơ trực tuyến.

PV: Thời gian tới, Sở TN&MT Gia Lai sẽ có những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực khoáng sản?

Ông Lương Thanh Bình:

Sở TN&MT Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và khoáng sản nói riêng theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện TTHC, gắn với nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cùng với đó, Sở sẽ tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong việc giải quyết TTHC, đảm bảo giải quyết TTHC đúng thời gian quy định; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức về năng lực chuyên môn, chính trị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở TN&MT Gia Lai cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; cải thiện quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp dễ làm, dễ thao tác, quy trình đơn giản, thuận tiện; đầu tư trang thiết bị, công nghệ để đáp ứng nhu cầu công việc trên môi trường điện tử.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Gia Lai: Tiếp tục ưu tiên cải cách thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO