Sở TN&MT Điện Biên: Hỗ trợ nhà ở cho 40 hộ tại huyện Mường Nhé

Hà Thuận| 18/03/2020 08:37

(TN&MT) - Thông qua chương trình kêu gọi phát động xã hội hóa việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, Sở Tài nguyên và Môi trường được Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên giao hỗ trợ 40 hộ tại Bản Co Lót 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Sở TN&MT Điện Biên được giao hỗ trợ nhà ở cho 40 hộ dân tại Bản Co Lót 1, xã Mường Nhé.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thông qua chương trình kêu gọi phát động xã hội hóa việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 87-KH/TU (Kế hoạch 87) ngày 4/10/2019.

Thực hiện kế hoạch 87, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định phân công cho 36 cơ quan, đơn vị là các ban Đảng, đoàn thể, các Sở, ngành tỉnh, UBND huyện và UBND 11 xã của huyện Mường Nhé trực tiếp thực hiện hỗ trợ làm nhà cho 1.140 hộ nghèo.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên được giao hỗ trợ 40 hộ tại Bản Co Lót 1, xã Mường Nhé. Trong đó, làm mới nhà ở 26 hộ và cải tạo nhà ở 14 hộ.

Tính đến ngày 12/3/2020, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã hoàn thiện bàn giao nhà cho 7 hộ.

Ngày 02/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên bạn hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT, về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé theo Kế hoạch số 87 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tính đến ngày 12/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã hoàn thiện bàn giao nhà cho 7 hộ, đang thi công 12 hộ, làm xong nền và tập kết nguyên vật liệu cho 12 hộ.

Mục tiêu đến hết tháng 6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên phấn đấu sẽ hoàn thành việc sửa chữa và làm mới cho 40/40 gia đình tại bản Co Lót 1, xã Mường Nhé.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Điện Biên: Hỗ trợ nhà ở cho 40 hộ tại huyện Mường Nhé
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO