--Quảng cáo---

Sở TN&MT Bình Dương: Hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021

Ngành TN&MT - Tường Tú - 11:47 06/07/2021

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, ngoài việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Trước tình hình bùng phát của đại dịch Covid-19 đã tiếp tục tác động toàn diện, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt, lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nói chung và lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh Bình Dương, toàn ngành TN&MT Bình Dương đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế của ngành TN&MT; kiến nghị hoàn thiện các quy định để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường và hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản. Đặc biệt, Sở TN&MT còn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Sở TN&MT Bình Dương đã và đang có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đến nay, Sở TN&MT Bình Dương đã hoàn thành, trình phê duyệt 126 TTHC của ngành TN&MT ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Trong đó, 61/68 thủ tục cung cấp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử hành chính công của tỉnh Bình Dương với 12 thủ tục mức độ 3 và 49 mức độ 4; rà soát, bổ sung đăng ký thêm 23 TTHC đủ điều kiện lên mức độ 4 theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Sở TN&MT còn phối hợp với Bưu điện tỉnh về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Về quản lý, bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Bình Dương đã tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong KCN, nhất là các KCN đã đi vào hoạt động trước đây có hạ tầng xuống cấp và các nguồn thải lớn; xử lý nghiêm các nguồn thải không đạt quy chuẩn môi trường và đình chỉ doanh nghiệp hoạt động nếu không khắc phục ô nhiễm; đồng thời, tiếp tục giám sát chặt chẽ các nguồn thải có lưu lượng nước thải lớn hơn 500 m3/ngày thông qua 104 hệ thống quan trắc nước thải tự động, giúp Sở TN&MT kiểm soát được 85% lượng nước thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Về lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, để đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian thực hiện, Sở TN&MT đã kiến nghị và được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai song song với việc lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Bình Dương. Đối với Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh, Sở TN&MT hiện đang xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt thực hiện các bước tiếp theo.

Về thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở TN&MT Bình Dương hiện đang triển khai 1 dự án “Đầu tư mở rộng hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường phục vụ phát triển thành phố thông minh tỉnh Bình Dương”. Hiện đã hoàn thành tất cả các thủ tục, chỉnh sửa theo góp ý của các địa phương, các ngành theo quy định và gửi Sở KH&ĐT thẩm định làm cơ sở trình UBND tỉnh Bình Dương quyết định chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp ranh như: Tây Ninh, Bình Phước trong việc quản lý hoạt động khoáng sản. Sở TN&MT còn chú trọng việc quản lý các khu mỏ khoáng sản đã đóng cửa và sắp đóng cửa mỏ, các mỏ sau khi kết thúc khai thác đều lập phương án đóng cửa mỏ, phục hồi đất đai, môi trường để phê duyệt và thực hiện theo quy định; sau khi có quyết định phê duyệt đóng cửa mỏ, các mỏ được giao cho địa phương quản lý theo quy định.

Hiện các KCN đều được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT Bình Dương để theo dõi, giám sát

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như của cả năm 2021, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp với Sở KH&ĐT trong việc lập Quy hoạch tỉnh theo quy định; đôn đốc Sở KH&ĐT cung cấp tài liệu để thực hiện lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; tham mưu phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai song song với lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Bình Dương; tiếp tục đôn đốc các địa phương hoàn thiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021; trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức; phấn đấu không còn hồ sơ tồn, trễ hẹn với tỷ lệ đạt 99% hồ sơ giải quyết đúng hạn; báo cáo UBND tỉnh Bình Dương trình Bộ TN&MT kết quả thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo về việc thực hiện Đề án tăng cường quản lý, sử dụng quỹ đất công về Sở TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Dương; tham mưu dự thảo Quyết định quy định liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; tách khu đất do Nhà nước quản lý, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích,... xen kẽ trong dự án thành dự án độc lập; ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố.

Song song đó, Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố tràn dầu, tràn đổ chất thải; Kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025. Sở TN&MT cũng sẽ tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo phân cấp; tiếp tục theo dõi và vận hành hệ thống các trạm quan trắc tự động nước thải, nước dưới đất, nước mặt tự động và trạm thủy văn.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tổng hợp danh sách đề cử tham gia Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2021 và chuẩn bị các thủ tục triển khai thực hiện xét chọn Giải thưởng Môi trường này của tỉnh Bình Dương; đôn đốc Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025 và thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2015; tổng hợp, trình Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh phê duyệt Kế hoạch tài trợ năm 2021.

Mặt khác, Sở TN&MT sẽ tiếp tục xây dựng và trình UBND tỉnh Bình Dương có quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bình Dương hình cấp phép, thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát xây dựng hồ Dầu Tiếng; tổ chức phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ sét gạch ngói Long Nguyên.

Sở TN&MT cũng kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo UBND cấp huyện trong thời gian tới thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Thông báo số 153/TB-UBND năm 2015 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn và phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo Quyết định 878/QĐ-UBND năm 2018 của UBND tỉnh, trong đó có quy định rõ trách nhiệm của các ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Trong 6 tháng cuối năm 2021, Sở TN&MT sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ngành TN&MT Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt về tài nguyên và môi trường; phối hợp thực hiện thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tập trung đánh giá, phân tích việc thực hiện các Chỉ số PCI, PAPI tỉnh Bình Dương và PAR Index của Sở TN&MT năm 2020 và đề xuất các giải pháp trọng tâm để cải thiện các Chỉ số này; báo cáo chuyên đề về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận một cửa, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO