--Quảng cáo---

Sở TN&MT Bến Tre: Linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp

Ngành TN&MT - Bạch Thanh - 10:26 21/07/2022

(TN&MT) - Kế thừa những kết quả, thành tựu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Sở TN&MT Bến Tre sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Đạt kết quả bước đầu

Về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong những tháng đầu năm 2022, ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Ngay từ đầu năm, Sở TN&MT tập trung trong công tác, lãnh chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị. Đến nay, đã hoàn thành công tác thẩm định, trình UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 của 9/9 huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, đánh giá kết quả thực hiện trên các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đất đai... Công tác trình thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT kịp thời đúng hạn. Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đất đai kịp thời để sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai ở địa phương.

so-tn-mt-ben-tre.jpg

Sở TN&MT Bến Tre tổ chức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.

Đồng thời, Sở TN&MT Bến Tre tích cực trong công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan với các sở, ngành và địa phương. Chú trọng quan tâm theo dõi, phối hợp sâu sát trong công tác thực hiện các nhiệm vụ, dự án trên lĩnh vực môi trường. Trong đó, chỉ đạo triển khai có hiệu quả kết quả theo yêu cầu, đề nghị của UBND tỉnh về xử lý rác thải tại các nhà máy rác, rác thải tại các khu tập kết phân loại rác tại nguồn.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã giải quyết trên 100.000 hồ sơ về thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 71,48%. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của tổ chức đến nay đạt tỷ lệ 92,18%; của hộ gia đình, cá nhân tỷ lệ gần 95%.

Linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp

Cũng theo ông Bùi Minh Tuấn, thời gian qua, Sở TN&MT Bến Tre đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, tuy nhiên vẫn còn số vấn đề liên quan làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ kết quả của ngành. Trong đó, công tác thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện còn chậm so với quy định, nguyên nhân do các huyện chậm triển khai nên ảnh hưởng tiến độ chung của tỉnh.

Các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy định, nhiệm vụ đã xin gia hạn trình thành viên UBND tỉnh đến nay vẫn chưa có kết quả rõ rệt, dẫn đến trễ hạn lần 2. Công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị, Phòng TN&MT các huyện, thành phố chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, nên chậm cung cấp thông tin, số liệu. Công tác thẩm định nhu cầu cho thuê đất, giao đất còn tồn đọng nhiều hồ sơ chưa được giải quyết.

Qua đó, ông Bùi Minh Tuấn cho hay, thời gian tới, Sở TN&MT Bến Tre tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Sở TN&MT sẽ hoàn thành việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2022; hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá công tác quản lý đất công năm 2022; tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; rà soát, thẩm định giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, biển và khí tượng thủy văn. Tổ chức thẩm định nhanh, có hiệu quả các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về TN&MT.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là giải quyết vấn đề ô nhiễm tại Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre và triển khai phương án dự phòng giải quyết có hiệu quả tình trạng rác thải tại các nhà máy xử lý rác, bãi tập kết rác.

“Trước mắt, Sở TN&MT Bến Tre sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, cơ sở pháp lý có liên quan, cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn của Luật, Nghị định, Thông tư để áp dụng tại địa phương. Đồng thời, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; Danh mục hồ, ao không được san lấp; Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh” - ông Bùi Minh Tuấn cho biết thêm.

  • Sở TN&MT Bến Tre: Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân
    Ngành TN&MT - Bạch Thanh - 15:58 22/02/2022
    Sở TN&MT Bến Tre vừa xây dựng, triển khai kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, kịp thời xử lý tình huống dự báo, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự tại địa phương.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO