Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề xuất chấn chỉnh quản lý về giá đất và thị trường bất động sản

Linh Nga| 20/04/2021 19:29

(TN&MT) - Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Công văn đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện các giải pháp tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý nghiêm đối với các trường hợp lợi dụng việc phân lô, tách thửa để chuyển nhượng và xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn

Theo đó, Sở TN&MT đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các Sở, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tùy theo thẩm quyền, tăng cường quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS tại địa phương.

Đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án BĐS, nhất là BĐS hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa BĐS vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án BĐS phải đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh BĐS; kiểm tra chấn chỉnh hoạt động môi giới BĐS bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
 
Trong đó, giao Sở TN&MT thực hiện nghiêm việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng đối với các dự án phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ).

Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung tạo quỹ đất sạch để phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn

Về thực hiện đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, giao Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai các cấp thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất theo đúng quy định. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn kiểm soát và xử lý đối với các trường hợp lợi dụng việc phân lô, tách thửa để chuyển nhượng và xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn quản lý và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đối với với công tác quản lý quỹ đất và tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư và kinh doanh BĐS, thì giao Sở TN&MT, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường việc xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính đất đai, giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; đảm bảo việc xác định giá đất cụ thể phải được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm nguyên tắc và phương pháp định giá đất theo đúng quy định.

Đồng thời, cần phải theo dõi, tổng hợp cơ sở dữ liệu giá đất cụ thể, tình hình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn để làm cơ sở xây dựng bảng giá đất, điều chỉnh giá đất theo quy định; tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh BĐS nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề xuất chấn chỉnh quản lý về giá đất và thị trường bất động sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO