Sẽ công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia

Thủy Nguyễn| 25/06/2021 15:26

(TN&MT) - Thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tổ chức công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp chuẩn bị lễ công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị buổi lễ công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.

Kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia là công việc quan trọng, cấp bách phải hoàn thành trong tháng 7/2021. Hiện nay, Bộ TN&MT đã thực hiện việc thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai tai một số địa phương lên Hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin đất đai quốc gia. 

Tại cuộc họp, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT về việc tiến độ và kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, sau thời gian nỗ lực thực hiện, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT đã phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai cơ bản hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các công việc được giao.

Theo đó, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai thống nhất phạm vi, nội dung thực hiện việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đến tháng 7/2021. Hiện nay, Cục đã thực hiện việc thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai do địa phương quản lý lên Hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin đất đai quốc gia. Các địa phương đã thử nghiệm: Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đổng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Thuận, Quảng Nam, Tây Ninh. Các tỉnh còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2021.

Về giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT cho biết, mô hình và giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu đất được xây dựng theo giải pháp chung về kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu về TN&MT, dựa trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ TN&MT, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các địa phương, tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Theo đó, các CSDL đất đai quốc gia, CSDL đất đai cấp trung ương và CSDL đất đai cấp địa phương sẽ cung cấp các dịch vụ dữ liệu và đăng ký kết nối vào nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Bộ TN&MT để phục vụ cung cấp, chia sẻ khai thác thông tin cho các Bộ, ngành địa phương, cổng dịch vụ công quốc gia, trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định.

Đặc biệt, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua các dịch vụ dữ liệu (WebServices/API) trên hạ tầng công nghệ thông tin, mạng Internet/WAN.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đơn vị tham gia cùng nhau chia sẻ, thảo luận các giải pháp đẩy nhanh việc hoàn thành thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với các địa phương; đồng thời, lên kế hoạch triển khai lễ công bố đưa vào vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Việc triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai ngoài phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn là cơ sở để cung cấp thông tin đất đai nói riêng và về tài nguyên và môi trường nói chung cho Trung tâm Điều hành, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương phát triển Chính quyền điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao vị thế và đóng góp của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Đặc biệt, việc thử nghiệm thành công việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai triển khai tại địa phương cũng là nền tảng cho việc thực hiện Quyết định 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương" cũng như là cơ sở để phát triển cho các hệ thống cơ sở dữ liệu khác trong ngành TNMT.

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai tại tất cả các địa phương.

Cùng với đó, để chuẩn bị cho buổi lễ công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia sắp tới, Thứ trưởng đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT, Tổng cục Quản lý đất đai và các đơn vị liên quan lên kế hoạch, kịch bản cụ thể, chi tiết cho buổi lễ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ công bố vận hành thực tế Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO