--Quảng cáo---

Quảng Trị: Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Kinh tế - Hoàng Anh - 07:11 30/06/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhằm chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách về phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (Ảnh minh họa)

Ban chỉ đạo có chức năng tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung, thống nhất nhằm giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Quảng Trị. Đồng thời, ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, chính sách về phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị, đề xuất phương án giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các vướng mắc, nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển. Huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban, sử dụng bộ máy của cơ quan mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định của pháp luật. Văn phòng cơ quan thường trực được đặt tại Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn gồm: Chánh Văn phòng là Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn, 01 Phó Chánh Văn phòng và các thành viên giúp việc, làm theo chế độ kiêm nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Phó Trưởng ban thường trực quyết định. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường.            


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO