Quảng Ngãi: Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi

06/04/2018 17:52

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn số 1794/UBND-NNTN về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018...

​(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn số 1794/UBND-NNTN về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa, lũ
Quảng Ngãi là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa, lũ
Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể về công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2018, trình UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018 để xem xét, chỉ đạo thực hiện; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
 
​Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi theo nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi do địa phương, đơn vị quản lý và các nội dung tại Chỉ thị số 2385/CT-BNN-TCTL ngày 27/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018; định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO