Quảng Nam: Xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công

10/12/2018 13:52

(TN&MT) - Tỉnh Quảng Nam sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công khai, minh bạch nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công.

Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam


UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước.

Theo đó, Quảng Nam sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công. Các địa phương, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị được giao nhiệm vụ khai thác quỹ đất thực hiện nghiêm việc đấu giá khi thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu trong lĩnh vực đất đai, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, hoạt động xăng dầu, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, vận tải hàng hóa; phấn đấu giảm nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu NSNN trên địa bàn; đôn đốc thu nộp NSNN các khoản theo kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán nhà nước theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh công tác chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và chế độ hiện hành, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn, gian lận thuế, chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Nam đạt hơn 21.745 tỷ đồng
Năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Nam đạt hơn 21.745 tỷ đồng

Về quản lý chi ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách tổ chức điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu và dự toán được giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả đúng định mức, chế độ quy định; hạn chế ứng trước dự toán chi ngân sách nhà nước, giảm chi chuyển nguồn sang năm sau.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi, kiên quyết không giải ngân, không quyết toán những khoản chi không đúng, không có trong dự toán.  

Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết thiết bị chuyên dùng theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; chậm thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán đối với các vi phạm xảy ra trong quản lý thu, chi NSNN thuộc trách nhiệm được giao quản lý.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO