--Quảng cáo---

Quảng Nam: Gần 91 tỷ đồng đầu tư, tu bổ di tích giai đoạn 2022 - 2025

Văn hóa - Anh Dũng - 17:01 05/05/2022

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

qn1.jpg

Di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương được hỗ trợ đầu tư, tu bổ 12 tỷ đồng

Theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND, đối tượng được hỗ trợ bao gồm di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh đang xuống cấp cần được đầu tư, tu bổ. Các di tích được xem xét đầu tư, hỗ trợ kinh phí sau khi dự án bảo quản, tu bổ di tích được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tổng mức đầu tư gần 91 tỷ đồng; trong đó di tích quốc gia đặc biệt 19,8 tỷ đồng, di tích quốc gia 43,3 tỷ đồng, di tích cấp tỉnh 27,8 tỷ đồng. Tổng cộng có 80 di tích được hỗ trợ đầu tư, tu bổ giai đoạn 2022 - 2025.

Cụ thể, hạng mục di tích quốc gia đặc biệt gồm có di tích Phật viện Đồng Dương (Bình Định Bắc, Thăng Bình) được hỗ trợ 12 tỷ đồng; di tích lịch sử đèo Bù Lạch (A Nông, Tây Giang) - di tích thành phần thuộc Di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh được hỗ trợ 7 tỷ đồng và xây dựng nhà bia 800 triệu đồng.

qn2.jpg

Di tích quốc gia Địa đạo Kỳ Anh được hỗ trợ đầu tư, tu bổ 8 tỷ đồng

Hạng mục di tích quốc gia có 8 di tích tu bổ, 3 di tích xây dựng nhà bia. Tám di tích được hỗ trợ bao gồm: địa đạo Kỳ Anh (Tam Thăng, Tam Kỳ) được hỗ trợ 8 tỷ đồng; tháp Chăm Bằng An (Điện An, Điện Bàn) được hỗ trợ 8,4 tỷ đồng; khu di tích căn cứ Phước Trà (Sông Trà, Hiệp Đức) được hỗ trợ 2,8 tỷ đồng; tháp Chăm Chiên Đàn (Tam An, Phú Ninh) được hỗ trợ 16,8 tỷ đồng; địa đạo Phú An - Phú Xuân (Đại Thắng, Đại Lộc) được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng; địa điểm chiến thắng Cấm Dơi (Đông Phú, Quế Sơn) được hỗ trợ 1,4 tỷ đồng; mộ Tổng đốc Hoàng Diệu (Điện Quang, Điện Bàn) được hỗ trợ 800 triệu đồng; làng cổ Lộc Yên (Tiên Cảnh, Tiên Phước). được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng. 3 di tích xây dựng nhà bia được hỗ trợ 800 triệu đồng/1 nhà bia.

Hạng mục di tích cấp tỉnh có 67 di tích được hỗ trợ, gồm 28 di tích tu bổ, 39 di tích dựng bia với tổng mức hơn 27,8 tỷ đồng.

Các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh. Các di tích cấp tỉnh được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội hóa.

Thời gian thực hiện: từ năm 2022 đến hết 2025.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO