--Quảng cáo---
  • quản lý chất thải nhựa

Sẽ hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý chất thải nhựa
Môi trường - Tống Minh - 10:41 03/11/2020
(TN&MT) - Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ thực hiện xây dựng, hoàn thiện chế định quản lý chất thải rắn trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết Luật theo hướng coi chất thải và chất thải nhựa là tài nguyên.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO