--Quảng cáo---

PV GAS: An ninh, an toàn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Doanh nghiệp - doanh nhân - 20:21 02/04/2019

(TN&MT) - Đó là khẳng định của ông ông Dương Mạnh Sơn, TGĐ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - CTCP tại Hội nghị tổng kết đánh giá công tác quản lý an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường năm 2018.

Do đặc thù ngành công nghiệp khí luôn tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao nên trong quá trình sản xuất kinh doanh, PV GAS luôn ý thức rằng công tác đảm bảo an ninh, an toàn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong các nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, hàng năm Tổng Công ty Khí Việt Nam đều đặn triển khai các Chương trình cụ thể về công tác ATSKMT tới toàn bộ các Ban, Đơn vị trong TCT nhằm đưa ra các đầu công việc và tiến độ chi tiết thực hiện trong năm. 

.


Ngay từ đầu năm 2018, PV GAS đã ban hành Mục tiêu AT-CL-MT năm 2018, gồm 6 mục tiêu với 14 chỉ tiêu và được cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đã bám sát theo chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty bao gồm: Đảm bảo chất lượng, sản lượng các sản phẩm khí cung cấp cho khách hàng; Hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính; Kiểm soát các hoạt động vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và đầu tư xây dựng; Kiểm soát các hoạt động có khả năng gây tác động đến môi trường; Đảm bảo tiến độ các dự án; Hoàn thiện Hệ thống quản lý AT-CL-MT. Hầu hết các chỉ tiêu đều đã được hoàn thành với chất lượng và tiến độ bảo đảm.

Kế hoạch ATVSLĐ của các đơn vị trong Tổng công ty khí được lập, thực hiện ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo công tác an toàn được thực hiện xuyên suốt gắn liền với quá trình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Năm 2018, các đơn vị trong Tổng công ty khí đã thực hiện hoàn thành 1.275/1.328 đầu việc, đạt 96% kế hoạch ATVSLĐ. Các đầu việc còn lại được các đơn vị đang triển khai thực hiện và không ảnh hưởng đến công tác an ninh, an toàn. Kinh phí hoạt động an toàn thường xuyên được thực hiện trong toàn Tổng công ty năm 2018 là 144,773 tỷ đồng, cao hơn các năm trước (năm 2017 là 92 tỷ đồng, năm 2016: 79 tỉ đồng, 2015: 82,85 tỷ đồng), cho thấy công tác đảm bảo các điều kiện An toàn được sự quan tâm, đầu tư của các cấp lãnh đạo Tổng công ty.

.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác an toàn, an  ninh và môi trường của PVGAS

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Lượng - Cục trưởng, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp ghi nhận những thành tựu quan trọng đã đạt được trong năm 2018 của PV GAS.  Năm 2019, để tiếp tục hoàn thành và và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, ông đề nghị PV GAS trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cho công tác này, luôn coi An toàn - Sức khỏe - Môi trường là một bộ phận không tách rời của toàn bộ công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh ngay từ khâu lập kế hoạch và trong suốt quá trình triển khai thực hiện; Theo dõi, tính toán các kịch bản vận hành phù hợp nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các bên trên nguyên tắc đảm bảo an toàn công nghệ cho hệ thống khai thác, chế biến và phân phối khí; Kiểm soát công tác an ninh, an toàn cho các công trình khí khi duy trì quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát PCCC nơi có các công trình khí đi qua.

Thông qua Hội nghị, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên: lấy phương châm An toàn - Chất lượng - Hiệu quả là mục tiêu xuyên suốt quá trình phát triển của Tổng Công ty; đưa nền văn hóa an toàn của TCT thấm nhuần vào từng người lao động. PV GAS cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc, thành viên và tập thể cán bộ công nhân viên đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy ưu điểm, các kết quả đạt được, ra sức khắc phục các tồn tại, yếu kém, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực An toàn - Sức khỏe - Môi trường, góp phần hoàn thành các mục tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh của PV GAS; bảo đảm sự phát triển bền vững của PV GAS và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

  • PV GAS hỗ trợ gia đình chính sách
    Doanh nghiệp - doanh nhân - 14:04 21/03/2019
    (TN&MT) - Giữ gìn và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, PV GAS thường xuyên thực hiện các chương trình hỗ trợ các gia đình có công với nước hiện còn khó khăn trong cả nước. Những chương trình này có kinh phí đóng góp từ nhiều nguồn vận động, thể hiện tấm lòng của người lao động Dầu khí luôn ghi nhớ công ơn của những thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO