Phó Tổng giám đốc PV GAS giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Khí Việt Nam

Trung Dũng| 18/12/2019 18:00

(TN&MT) - Sáng ​​​ngày 18/12 tại Hà Nội, Hiệp hội Khí Việt Nam (Hiệp hội) đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tại Đại hội, ông Nguyễn Sĩ Thắng, Chủ tịch Hiệp hội đã trình bày báo cáo hoạt động của Hiệp hội Gas Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hiệp hội đã có những tiếng nói quan trọng đến với các cơ quan của nhà nước: Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương góp phần tích cục vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách của nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh gas phù hợp với xu thế hội nhập của Việt Nam vào thị trường khu vực và thế giới. Cũng trong tháng 5 năm 2019, Hiệp hội đã tổ chức thành công Hội thảo những vướng mắc, khó khăn trong kinh doanh gas hiện nay.

Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 lần thứ Nhất

Với thực trạng nhiệm kỳ qua, nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước có nhiều thay đổi rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh gas, các Ban thuộc Hiệp hội đã kịp thời nắm bắt và tham mưu để Hiệp hội có văn bản gửi các cơ quan xử lý.

Đặc biệt là Ban kỹ thuật an toàn của Hiệp hội luôn nhiệt tình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (quy chuẩn VN về khí Thiên nhiên và 13 QCVN), là thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC193 sản phẩm khí; Ban soạn thảo QCVN về khí thiên nhiên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã cho ý kiến, góp ý hoàn thiện Báo cáo hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh đó, thống nhất với phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ Hiệp hội, đổi tên Hiệp hội Gas Việt Nam thành Hiệp hội Khí Việt Nam.

Đại hội đã thông qua danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 45 đồng chí. Tại hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2019 – 2024 lần thứ nhất, BCH Hiệp hội đã tiến bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí, Đoàn Chủ tịch gồm 6 đồng chí. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc PV GAS được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Khí Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thanh Bình cam kết Hiệp hội sẽ không ngừng đổi mới phát huy vai trò của hiệp hội

Trong bối cảnh đó, vai trò và vị trí của các sản phẩm khí, đặc biệt là LNG, sẽ hết sức quan trọng, giữ vai trò chủ chốt cho mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Chính vì vậy, Hiệp hội Khí Việt Nam có vai trò, trách nhiệm hết sức to lớn và đầy khó khăn, thử thách trong nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thanh Bình kêu gọi toàn Hiệp hội đoàn kết, thống nhất trong các mục tiêu cạnh tranh, phát triển một cách lành mạnh và bền vững, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống. Các hội viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ hỗ trợ, tận dụng thế mạnh nội bộ để tăng cường, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp hội viên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thanh Bình cam kết Hiệp hội sẽ không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy những thành tích của các khoá trước, đổi mới hoạt động điều hành hội theo hướng hướng hiện đại, thực chất, xây dựng Hiệp hội Khí Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển bền vững, lành mạnh của thị trường khí Việt Nam nói riêng và công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Tổng giám đốc PV GAS giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Khí Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO