Phát huy năng lực nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách phục vụ quản lý tài nguyên và BVMT

Hoàng Ngân| 29/12/2020 14:56

(TN&MT) - Sáng 29/12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Baos cáo kết quả đạt được trong năm 2020, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Trung Thắng cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vu và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Viện đã chủ động thay đổi phương thức chỉ đạo, tổ chức triển khai công việc hiệu quả, điều hành thông suốt, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao với những kết quả khả quan.

Cụ thể, Viện đã trình Bộ gửi trình Chính phủ dự thảo của Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hoàn thiện Nghị quyết và giải trình ý kiến của các thành viên của Chính phủ.

Hoàn thành Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và xây dựng dự thảo Chiến lược cho giai đoạn mới; trên cơ sở các ý kiến góp ý cho Dự thảo Chiến lược, Viện đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược trình Bộ trưởng ký phê duyệt gửi Thủ tướng Chính phủ. Như vậy nhiệm vụ xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đã được thực hiện đáp ứng tiến độ.

Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường Nguyễn Đình Thọ phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, Viện cũng có những đóng góp tích cực cho việc sửa đổi các nội dung liên quan đến công cụ kinh tế trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, hiện nay Luật BVMT sửa đổi đã được quốc hội thông qua. Viện cũng hoàn thành nhiệm vụ “Đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, Kế hoạch 5 năm 2016-2020 lĩnh vực tài nguyên, môi trường và BĐKH” và nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các mô hình phát triển nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với BĐKH”.

Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được chú trọng, mở rộng. Các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, góp phần tích cực giúp công tác nghiên cứu về chiến lược, chính sách tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu của Viện trở nên toàn diện hơn. Bên cạnh đó, Viện đã tổ chức thực hiện quản lý, triển khai các nhiệm vụ KH & CN các cấp đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng cho biết, trong năm 2021, Viện sẽ tiếp tục thực hiện các dự án, nhiệm vụ được giao và hoàn thiện trình Bộ TN&MT đúng tiến độ. Trong đó, ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ mở mới năm 2021 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2003/QĐ-BTNMT ngày 10/9/2020 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng, đề xuất đề tài, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 của Bộ; tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, đặc biệt là các hoạt động tư vấn lập quy hoạch tài nguyên môi trường trong quy hoạch các cấp, hoạt động đánh giá môi trường trong quy hoạch các cấp, hoạt động đánh giá môi trường chiến lược cho các quy hoạch.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, Viện đã góp phần rất lớn trong việc thành lập 2 khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân hy vọng, Viện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ để thực hiện tốt công tác xây dựng chiến lược ngành TN&MT trong những năm tiếp theo. Đồng thời, xây dựng mô hình quản lý hoàn thiện trên cơ sở kế thừa, phát huy, sáng tạo, đổi mới. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu cho Bộ các phương án, giải pháp liên quan đến BVMT, ứng phó với BĐKH và chiến lược phát triển ngành TN&MT. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ cho biết, tập thể lãnh đạo và cán bộ của Viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, nỗ lực thực hiện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy năng lực nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách phục vụ quản lý tài nguyên và BVMT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO