--Quảng cáo---
  • phân loại rác tại nguồn

Xả rác nhiều, phải trả phí nhiều!
Quản lý chất thải rắn - Yên Thi - 14:53 05/03/2020
(TN&MT) - Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có những quy định rõ về nội dung: thu phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo hướng người gây ô nhiễm phải trả tiền, đồng thời, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO