Đất đai

Núi Thành (Quảng Nam): Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững

Võ Hà 28/11/2023 - 17:31

Là địa phương có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Nam đang trong quá trình triển khai nên ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trước thực trạng này, huyện Núi Thành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn, qua đó thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến giảm nghèo bền vững.

PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Minh – Trưởng phòng TN&MT huyện Núi Thành để làm rõ vấn đề này.

tran-dinh-minh-truong-p-tnmt-huyen-nui-thanh.jpg
Trần Đình Minh – Trưởng phòng TN&MT huyện Núi Thành

PV: Xin ông cho biết những điểm nổi bật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành trong thời gian qua?

Ông Trần Đình Minh: Huyện Núi Thành là một trong những địa phương có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai khi hoàn thành sẽ tạo tiềm lực kinh tế của tỉnh nói chung, của huyện Núi Thành nói riêng. Do vậy, trong thời gian qua với chức năng của phòng TN&MT đã có nhiều tham mưu cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai nói riêng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, phòng TN&MT đã tham mưu cho UBND huyện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Núi Thành theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Qua đó, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện tốt công tác tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn, tham mưu chính quyền địa phương linh hoạt vận dụng các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thỏa đáng cho người dân, qua đó giúp người dân ổn định chỗ ở, đời sống, chuyển đổi ngành nghề, có việc làm ổn định, góp phần kéo giảm tình trạng khiếu kiện về đất đai, ổn định tình hình an ninh xã hội tại địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định về cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho người dân; Rà soát báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất công ích (đất 5%) trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai; chỉ đạo tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất, cải cách thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lý đất đai, huyện Núi Thành vẫn còn những vướng mắc, hạn chế nào, thưa ông?

Ông Trần Đình Minh: Có thể khẳng định, công tác quản lý và sử dụng đất những năm qua trên địa bàn huyện Núi Thành theo hướng tích cực, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương, từng bước ổn định đời sống của người dân.

Tuy vậy, công tác quản lý đất đai trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều vướng mắc khó khăn trong thực hiện chính sách, pháp luật về cấp GCNQSDĐ như giải quyết hồ sơ GCNQSDĐ lần đầu chậm, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cao, chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở cấp xã vẫn còn nhiều thiếu sót dẫn đến việc phải chuyển trả hồ sơ, kéo dài thời gian giải quyết...

Hiện nay, huyện Núi Thành kiến nghị Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ tham mưu giải quyết thủ tục hành chính liên quan cấp GCNQSDĐ lần đầu. Tăng cường thanh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về cấp GCNQSDĐ, kịp thời phát hiện chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý tồn tại trong công tác này.

h.jpg
Núi Thành là địa phương có nhiều tiềm năng về đất đai để phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

PV: Núi Thành là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp. Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, địa phương đề ra những giải pháp nào?

Ông Trần Đình Minh: Là địa phương diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Để thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển, phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương, thời gian tới chúng tôi tiếp tục thực hiện đúng quy định và nâng cao chất lượng hơn nữa trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện để đề xuất bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai như tổ chức thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai. Thực hiện chính sách đất đai theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chế độ công vụ, công chức; rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là khâu luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị; không phát sinh thêm hồ sơ, các loại giấy tờ không đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch. Cùng với đó, tăng cường quản lý chất lượng đất, khắc phục tình trạng thoái hóa, suy giảm chất lượng đất. Tổ chức rà soát, thống kê diện tích đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh để xem xét đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho người dân sử dụng hiệu quả nhằm phát triển kinh tế.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Núi Thành (Quảng Nam): Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO