Môi trường

Nỗ lực tuyên truyền đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống

Hoàng Ngân 03/01/2024 - 14:04

(TN&MT) - Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan mật thiết với đông đảo đối tượng trong xã hội. Để những chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các địa phương, doanh nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, trong 2 năm qua, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Luật BVMT) đến đầy đủ các đối tượng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

tuyen-truyen-luat-bvmt.jpg
Bộ TN&MT phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền về Luật BVMT 2020

Bộ đã xây dựng, phát hành tài liệu tuyên truyền tổng quan về các điểm mới của Luật BVMT gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; chủ động đôn đốc các Bộ, ngành có liên quan trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, quy định thuộc trách nhiệm đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 343/QĐ-TTg.

Đồng thời, Bộ TN&MT và Vụ Môi trường đã ký nhiều văn bản trả lời các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định, chính sách mới theo quy định của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Trong năm 2023, Vụ Môi trường đã chủ trì xử lý theo phân công của lãnh đạo Bộ khoảng 240 văn bản kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Đến nay, Vụ Môi trường đã trả lời 230/240 văn bản (đạt tỷ lệ 96%), các kiến nghị còn lại đang tiếp tục được xử lý.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ TN&MT và lãnh đạo Vụ môi trường đã trực tiếp chủ trì các Hội nghị, Hội thảo tập huấn các quy định, chính sách mới về BVMT theo vùng và tại các địa phương trên cả nước, trong đó có nhiều hội thảo được phổ biến đến cán bộ cấp phường, xã. Trong năm 2022, Bộ đã tổ chức thành công 3 Hội thảo trực tuyến cho đối tượng là Sở TN&MT của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật BVMT; tổng hợp các nội dung vướng mắc và triển khai xây dựng Sổ tay hỏi đáp chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong năm 2023, Bộ TN&MT tiếp tục tổ chức 2 Hội thảo tập huấn chuyên đề chuyên sâu cho một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tại TP. Cần Thơ và tỉnh Phú Yên để tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Thực hiện giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra toàn quốc tại tỉnh Bình Định. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp.

Thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong Luật Bảo vệ môi trường, trách nhiệm của chính quyền các cấp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhận thức của người dân đối với các vấn đề về môi trường ngày càng được nâng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực tuyên truyền đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO