Ninh Bình triển khai giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Khải Minh| 06/10/2021 09:28

(TN&MT) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 761/UBND-VP5 để triển khai đến các đơn vị, địa phương về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gồm: Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Trong đó, các đối tượng sẽ được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Quyết định trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 761/UBND-VP5 để triển khai đến các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao nghiên cứu, triển khai thực hiện việc giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Thuế tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan chủ động hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong việc thực hiện giảm tiền thuê đất năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình triển khai giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO