Ninh Bình lồng ghép an toàn phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Tuyết Chinh| 17/01/2022 13:07

(TN&MT) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Ninh Bình sẽ thực hiện lồng ghép nội dung bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quản lý thực hiện nội dung của quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong quy hoạch của các địa phương; chuyển đổi sản xuất chủ động ứng phó với thiên tai; Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai; tổ chức diễn tập theo phương án đã được phê duyệt; Xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ người dân phòng, chống thiên tai.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tập huấn, phổ biến kỹ năng cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cộng đồng và người dân; Từng bước đầu tư xây dựng tu bổ, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn và quản lý, vận hành hiệu quả. Chủ động rà soát, sắp xếp lại dân cư, di dời dân cư sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển; xây dựng, lắp đặt hệ thống theo dõi, cảnh báo và kiểm soát rủi ro thiên tai tại các khu vực trọng điểm, xung yếu.

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tế của các sở, ban, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trước ngày 15/12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, các địa phương, đơn vị lập và gửi báo cáo kết quả triển khai việc thực hiện Kế hoạch này về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Việc triển khai Kế hoạch cần bám sát quan điểm chỉ đạo và mục tiêu chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ, xây dựng nội dung kế hoạch triển khai phù hợp, nhằm góp phần đạt mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia đã đề ra; Xác định nội dung công việc, thời hạn, kết quả dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND các cấp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch được triển khai để chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người, tài sản của nhân dân và nhà nước, từng bước xây dựng khả năng quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, quản lý thực hiện nội dung quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi trong quy hoạch của tỉnh; chuyển đổi sản xuất chủ động ứng phó với thiên tai. Đồng thời, tổ chức, triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/1/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình lồng ghép an toàn phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO