--Quảng cáo---

Nho Quan (Ninh Bình): Công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Đất đai - Tuyết Chinh - 11:08 24/02/2022

(TN&MT) - UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) vừa công bố Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 21/1/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, với những nội dung chủ yếu: diện tích, cơ cấu các loại đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng.

Theo đó, phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 nêu rõ diện tích, cơ cấu các loại đất có 30.066,81 ha đất nông nghiệp; 13.807,29 đất phi nông nghiệp; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất có 5.947,68 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp, 96,83 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở…

33519262_369842183511528_7891082059332976640_n.jpg
Nho Quan nỗ lực trở thành vùng trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan có trách tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất; rà soát Quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện có sử dụng đất cho thống nhất với Quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án Quy hoạch sử dụng đất của huyện.

Bên cạnh đó, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, du lịch.

Sau khi Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu có mâu thuẫn thì phải thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nho Quan theo quy định. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

Theo báo cáo của UBND huyện Nho Quan cho biết, đến nay, Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã được chỉnh sửa, hoàn thiện đúng theo ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Khu vực quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Nho Quan, quy mô diện tích lập quy hoạch 450,5 km2; quy mô dân số dự kiến năm 2030 khoảng 181.900 người, năm 2050 khoảng 217.800 người.

Tính chất quy hoạch là khu vực kinh tế tổng hợp dịch vụ, du lịch, thương mại, công nghiệp phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình, là trung tâm phát triển kinh tế của vùng miền núi phía Tây của tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Cùng với đó, là vùng trọng điểm khai thác phát triển du lịch của tỉnh, có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên đa dạng; là vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, phát triển vùng chuyên canh sản xuất lúa, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản; thuận lợi phát triển công nghiệp nhẹ tập trung, chế biến các sản phẩm nông nghiệp...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO