--Quảng cáo---

Nhiệm kỳ 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước chuyển 20 vụ việc sang cơ quan điều tra

Đầu tư - Tài chính - Lưu Nguyên Sơn - 15:36 21/03/2021

(TN&MT) - Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015, đồng thời chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

KTNN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật với Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước. Ảnh: Internet

Kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng

Tổng KTNN vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về công tác của KTNN nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Báo cáo cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, quy mô hoạt động kiểm toán trong giai đoạn 2016-2021 được điều chỉnh phù hợp với số lượng, năng lực của đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm toán của Quốc hội, Chính phủ và người dân.

KTNN tập trung đẩy mạnh kiểm toán hoạt động, các lĩnh vực kiểm toán mới như kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin, ưu tiên lựa chọn các chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, đặc biệt là các chuyên đề liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, hiệu quả đầu tư công, nợ công, quản lý sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản, BOT... nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn 2016-2021.

Nhiệm kỳ 2016-2021, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2011-2015 (101.037 tỷ đồng), trong đó: Tăng thu ngân sách nhà nước 63.449 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 91.113 tỷ đồng, kiến nghị khác 199.171 tỷ đồng.

Kết quả kiểm toán đã cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng và đơn vị được kiểm toán nhiều kiến nghị có giá trị thực tiễn; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về thông tin phục vụ hoạt động giám sát, hoàn thiện pháp luật và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội và HĐND các cấp; công tác chỉ đạo điều hành, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công của Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị được kiểm toán, góp phần làm lành mạnh và minh bạch hóa nền tài chính công, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

“Qua kiểm toán, nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán đã được phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời”, Báo cáo nhấn mạnh.

Chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thông qua hoạt động kiểm toán, giai đoạn 2016-2021, KTNN đã chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; 02 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý theo quy định.

Cụ thể, năm 2016, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an 2 vụ; năm 2017: 2 vụ; năm 2018: 7 vụ; năm 2019: 4 vụ và năm 2020: 5 vụ. So với nhiệm kỳ 2011-2015, số vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện chuyển sang cơ quan điều tra tăng 9 vụ việc, tương ứng tỷ lệ tăng 45%.

Bên cạnh đó, KTNN đã cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền (tăng gần 05 lần so với nhiệm kỳ trước) để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát, gồm: Ủy ban Kiểm tra Trung ương: 250 hồ sơ; Văn phòng Quốc hội và Đại biểu Quốc hội: 49 hồ sơ; Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an: 72 hồ sơ; cơ quan khác: 127 hồ sơ.

KTNN cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, kịp thời khắc phục “lỗ hổng” về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, tăng 118% so với nhiệm kỳ trước; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, nhiệm kỳ 2016-2021, số kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị; có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN, các kiến nghị khác đang được các đơn vị được kiểm toán nghiên cứu sửa đổi theo quy định ban hành văn bản, thấp hơn số thực hiện so với nhiệm kỳ trước (giai đoạn 2011-2015 các đơn vị được kiểm toán đã sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế 146 văn bản).

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO