Nghệ An: Phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai

Đình Tiệp| 06/01/2020 13:03

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định phê duyệt đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời đạt được một số mục tiêu về sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 5518/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019, về việc phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tên giao dịch của đơn vị này sẽ là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An; địa chỉ tại số 71; Đại lộ Lên Nin, TP Vinh. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định…

Chính thức phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An

Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên ở giai đoạn đầu, sau đó, thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An có 21 chi nhánh đặt tại các huyện, thành, thị để thực hiện công tác đất đai, quản lý hồ sơ địa chính; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và tham gia công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại các huyện

Về biên chế và số người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai Nghệ An sau khi thành lập giữ nguyên trạng như hiện nay (giữ nguyên số người làm việc tại các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp); số lượng biên chế công chức, viên chức là 210.

Các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện là đơn vị hạch toán phụ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO