--Quảng cáo---

Nghệ An: Chuẩn bị Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Biển đảo - Đình Tiệp - 10:05 26/05/2020

(TN&MT) - Để chuẩn bị Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, UBND tỉnh Nghệ An, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch đề nghị UBND các huyện, thành, thị lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 2282/STNMT-NBHĐ ngày 21/5/2020 về việc đề nghị UBND các huyện, thị xã,thành phố Vinh lựa chọn các hình thức phù hợp để hưởng ứng; đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19 cụ thể, thiết thực.

Theo đó, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An yêu cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền một số nội dung, giải pháp theo Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và ngày môi trường thế giới năm 2019 tại thị xã Cửa Lò

Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào thi đua tập trung, thu hút cộng đồng đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ như Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường… Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải (đối với địa phương có biển).

Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nghệ An chuẩn bị tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Tổ chức in ấn treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

Tuyên truyền phổ biến trách nhiệm bảo vệ tài nguyên biển, các hành vi bị nghiêm cấp được quy định tại Luật tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo Việt Nam, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp.

Các hoạt động h­ưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới (8/6); Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 thực hiện từ nay đến hết tháng 6 năm 2020.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO