--Quảng cáo---

Nghệ An: Cấp được gần 2 triệu GCNQSDĐ

Đất đai - 15:58 09/01/2019

(TN&MT) – Trong năm 2018, toàn tỉnh Nghệ An đã tiến hành cấp được 1.941.773 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, cấp lần đầu là 1.450.924 và cấp đổi là 490.849 giấy CNQSDĐ.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nghệ An, trong năm 2018, toàn tỉnh Nghệ An đã được cấp GCN QSD đất lần đầu là 478.257,06 ha với 1.450.924 giấy chứng nhận. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp đã cấp 584.443 GCN với diện tích là 206.432,6 ha đạt 88,75%  so với tổng diện tích cần phải cấp GCN (232.598,46 ha); đất lâm nghiệp đã cấp được 100.867 GCN, với tổng diện tích là 244.479,36 ha, đạt 77,59 % so với  tổng diện tích cần cấp GCN (315.084,88 ha); đất ở nông thôn đã cấp được 652.458 giấy chứng nhận, với diện tích  21.764,37 ha đạt 95,3% so với  tổng diện tích cần cấp GCN (22.838,06 ha).

Năm 2018, tỉnh Nghệ An cấp được gần 2 triệu giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân
Năm 2018, tỉnh Nghệ An cấp được gần 2 triệu giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân

Đối với đất ở đô thị, đã cấp được 113.156 giấy chứng nhận, với diện tích 2.580,73 ha đạt 96,0% so với  tổng diện tích cần cấp GCN (2.684,08 ha).

Về cấp đổi, toàn tỉnh đã cấp GCN QSD đất là 97.728,7 ha với 490.849 giấy chứng nhận. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp đã cấp đổi 203.230 GCN  với diện tích 79.884,1 ha đạt 45,0 %  so với tổng diện tích cần phải cấp đổi GCN  (175.126,6 ha). Đất ở nông thôn đã cấp đổi được 258.323 GCN, với diện tích 17.558,2 ha đạt 72,23% so với  tổng diện tích cần cấp đổi GCN (24.283,2 ha). Đối với đất ở đô thị đã cấp đổi được 29.296 GCN, với diện tích 2.86,04 ha đạt 47,28% so với tổng diện tích cần cấp đổi GCN (6.057,6 ha).


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO