Nghệ An: Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đất đai

Đình Tiệp| 12/04/2020 09:03

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An mới ra Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND, ngày 06/4 ban hành Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quy chế này quy định nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền và thời gian phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Giấy chứng nhận).

Theo quy chế vừa được ban hành nêu trên thì UBND cấp huyện, thành, thị cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.

Sở TN&MT cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, trong các trường hợp: Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh

Việc cấp Giấy chứng nhận được áp dụng cho toàn bộ diện tích của thửa đối với trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp và ranh giới thửa đất thực tế có thể thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận.

UBND tỉnh cho phép Sở TN&MT uỷ quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT.

Thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Quy chế này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian xem xét xử lý đối với từng trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Quy chế phối hợp này sẽ giúp các cấp có thẩm quyền giải quyết các thủ tục về đất đai theo quy định một cách khoa học, nhanh gọn, tránh chồng chéo, kéo dài...gây khó khăn cho các cá nhân, tổ chức như đã từng xảy ra

Đối với các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì tổng thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Quy chế này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai.

Trường hợp Sở TN&MT uỷ quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các quyền hạn quy định thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT thì thời gian giải quyết của Sở TN&MT được tính vào thời gian giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trường hợp thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện không vượt quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đó theo quy định tại Quy chế này.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai bố trí viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

UBND cấp xã bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và thực hiện thu phí, lệ phí và nộp lại cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật. UBND cấp huyện bố trí địa điểm tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO