Nghệ An: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Đình Tiệp| 25/12/2021 10:37

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 22/12 về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa ban tỉnh Nghệ An. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với đất nông nghiệp được tính K=1 và hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với đất phi nông nghiệp là K=1.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thuế, Ban quản lý KKT Đông Nam và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan; tổ chức trong nước, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn tỉnh Nghệ An được áp dụng để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng, trong các trường hợp: Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Nghệ An ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Đồng thời hệ số này cũng xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Bên cạnh đó, hệ số điều chỉnh giá đất (K) còn được áp dụng để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế theo quy định của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO