--Quảng cáo---
  • Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn

Hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ tầng ô-dôn
Biến đổi khí hậu - Phạm Oanh (thực hiện) - 11:11 14/09/2021
(TN&MT) - Là một trong những thành viên tham gia sớm Công ước Viena và Nghị định thư Montreal (từ năm 1994), Việt Nam chủ động tham gia, từng bước xây dựng các cơ chế, hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến công tác giảm nhẹ phát thải nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO