Ngành TN&MT Ninh Bình: Bước chuyển mới trên các lĩnh vực

Tuyết Chinh| 27/01/2022 06:12

(TN&MT) - Nhìn lại năm 2021, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình đã tạo nên một bước chuyển mới trong hoạt động quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên kết hợp với bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Một năm chuyển mình

Năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình giao. Qua đó, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh - trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Trong đó, công tác quản lý Nhà nước về đất đai từng bước được tăng cường. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được triển khai thực hiện theo quy định. Đến nay đã có 6/8 huyện, thành phố được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được triển khai chặt chẽ, công khai. Vệc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sở T&MT Ninh Bình đã chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư dự án trong việc hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

thanh-pho-ninh-binh-a59c3.jpg
Một góc TP Ninh Bình. Ảnh: TM

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đưa ra phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, dự án đường Bái Đính - Ba Sao, dự án Khu nhà ở công nhân phục vụ khu công nghiệp Gián Khẩu…

Theo Sở TN&MT Ninh Bình, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn được quan tâm, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. UBND cấp huyện, thành phố nơi có hoạt động khoáng sản đã tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong quá trình khai thác, xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Cùng với đó, đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn quản lý.

Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường, kiểm soát tốt nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguồn thải lớn. Kịp thời thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường được tăng cường, nhất là những địa điểm nóng, dễ xảy ra ô nhiễm môi trường như các Khu công nghiệp trên địa bàn.

Nhìn lại những tồn tại…

Bên cạnh những bước tiến mới, Sở TN&MT Ninh Bình nhìn nhận, trong năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn Ninh Bình vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Thể hiện rõ nhất qua việc kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa kịp thời, nhất là trong lĩnh vực môi trường, khai thác khoáng sản, cấp đổi Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Một số công trình Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính chậm tiến độ so với kế hoạch đã được phê duyệt. Văn bản hướng dẫn thu hồi đất đối với dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng chưa đầy đủ, rõ ràng về thẩm quyền.

gia_vien_rajc.jpg
Ninh Bình tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra về đất đai. Ảnh minh hoạ

Mặt khác, việc giải quyết TTHC trong cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân của Văn phòng Đăng ký đất đai và một số Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện trả kết quả chưa đúng thời hạn quy định; văn bản phân công nhiệm vụ chưa đầy đủ thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính. Công tác tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác tài nguyên và môi trường cấp huyện, câp xã còn hạn chế.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế được chỉ ra là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, kéo dài, phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên quá trình triển khai các nội dung công việc rất khó khăn. Trong khi đó, lĩnh vực tài nguyên môi trường có tính chất đặc thù, việc giải quyết công việc đòi hỏi phải tổ chức hội nghị để thống nhất hoặc phải có sự phối hợp trực tiếp của nhiều tổ chức, cá nhân.

… để đổi mới toàn diện

Năm 2022, ngành tài nguyên và môi trường Ninh Bình tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành. Toàn ngành tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần phục vụ nhân dân; kiểm tra, giám sát trách nhiệm, đạo đức công vụ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tác phong, văn hóa ứng xử trong giải quyết công việc; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trên các lĩnh vực công tác của ngành.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ ngày 13/12/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành TNMT.

Hướng tới mục tiêu tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số của ngành tài nguyên môi trường, Sở TN&MT Ninh Bình sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành, tác nghiệp trên môi trường mạng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chủ động nắm bắt, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường thanh tra đột xuất để giải quyết tình trạng nhũng nhiễu, gây bức xúc trong dư luận; tập trung lĩnh vực đất đai, việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với cơ sở có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; hoạt động khai thác khoáng sản. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành TN&MT Ninh Bình: Bước chuyển mới trên các lĩnh vực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO