Ngành TN&MT Bến Tre tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Bạch Thanh| 02/02/2023 19:11

(TN&MT) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành TN&MT Bến Tre vào chiều 02/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh đã đề nghị ngành TN&MT tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nhằm góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

h1.jpg
Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trịnh Minh Khôi - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết, năm 2022 là năm đầy thách thức, khó khăn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của ngành TN&MT. Tuy vậy, cùng với sự cố gắng, sự nhiệt huyết, sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp tại địa phương, ngành TN&MT Bến Tre đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có phần vượt trội hơn so với năm 2021.

Cụ thể, công tác cải cách hành chính có chuyển biến rõ rệt, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT được kịp thời rà soát, công khai đầy đủ, đúng quy định. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn lĩnh vực đăng ký đất đai giảm đáng kể so với năm 2021, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng để đem lại sự hài lòng cho cá nhân và tổ chức.

Công tác tác quản lý đất đai ngày càng tiến bộ, từng bước được nâng cao; các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đều được xây dựng trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch nông thôn mới… và được lấy ý kiến đóng góp của người dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được thực hiện theo đúng quy định, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để triển khai dự án của các nhà đầu tư.

h3.jpg
Ông Trịnh Minh Khôi - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre báo cáo tại Hội nghị

Cũng theo ông Trịnh Minh Khôi, công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; chất lượng thẩm định, đánh giá tác động môi trường, cấp phép môi trường được quan tâm nâng cao, đẩy nhanh tiến độ đánh giá, thẩm định, cấp phép kịp thời triển khai các công trình dự án, góp phần thu hút đầu tư cho đia phương. Các điểm nóng về ô nhiễm môi trường cơ bản đã được kiểm soát, xử lý. Đặc biệt, công tác tham mưu phối hợp xử lý ô nhiễm tại các nhà máy rác đến nay đã đạt được kết quả tích cực.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đi vào ổn định, nề nếp, chặt chẽ. Việc sử dụng tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả hơn đã thực hiện bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vào quy hoạch chung của tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy hoạch, có bước chuẩn bị sẳn sàng để tổ chức khai thác các mỏ cát khi đủ điều kiện.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của cử tri, người dân, báo chí cùng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được quan tâm thực hiện tốt để tăng cường đưa pháp luật về tài nguyên và môi trường đi vào đời sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của ngành TN&MT.

h2.jpg
Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo thuận, đóng góp những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất theo quy hoạch nhằm phục vụ yêu cầu phát triển đô thị tại địa phương; việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, nâng cấp mở rộng các bãi rác; vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác quản lý đất đai, môi trường, BĐKH, đặc biệt là thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển đô thị, quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh Bến Tre cũng đã trao đổi thêm về công tác phối hợp trong thực hiện truyền thông, thông tin dư luận và phản biện xã hội về tài nguyên, môi trường, BĐKH; việc phối hợp trong công tác quản lý đất đai, phát triển đô thị; công tác phối hợp trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết: Năm 2022, tỉnh Bến Tre bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành TN&MT tỉnh đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu đề ra và đạt được một số kết quả trên từng lĩnh vực góp phần phục hồi nền kinh tế của địa phương.

Đặc biệt, năm qua, với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số VIII, Sở TN&MT Bến Tre đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được Bộ TN&MT tặng Cờ Thi đua với thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua. Dây là thành tích đáng quý, UBND tỉnh Bến Tre ghi nhận và chúc mừng thành tích và sự đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành TN&MT Bến Tre.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, ông Nguyễn Minh Cảnh đề nghị: Ngành TN&MT Bến Tre cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ trong việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp về cải cách hành chính, gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của ngành TN&MT.

h6.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Đồng thời, ngành TN&MT Bến Tre cũng cần tăng cường tạo sự “đồng thuận, sáng tạo” phát huy sức mạnh tập thể, huy động có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tạo sức lan tỏa và động lực cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố đoàn kết nội bộ, giải quyết có hiệu quả theo đúng quy định các vấn đề phát sinh trong nội bộ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng đơn thư khiếu nại, phản ánh phát sinh.

Ông Nguyễn Minh Cảnh cũng yêu cầu ngành TN&MT Bến Tre tập trung triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 trên các lĩnh vực cụ thể về công tác tổ chức bộ máy; về cải cách hành chính; việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý về tài nguyên và môi trường; công tác tài chính công; về nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo.

Đặc biệt, ông Nguyễn Minh Cảnh lưu ý ngành TN&MT Bến Tre cần tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm nâng cao nhận thức của người dân địa phương và năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý; tập trung hoàn thành và triển khai kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất năm giai đoạn 2021-2030 của cấp huyện; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, nhà đất công, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; giải quyết nhanh các hồ sơ về đất đai, đặc biệt là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, ngành TN&MT Bến Tre tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, giải quyết có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường đối với rác thải sinh hoạt; chủ động ứng phó với BĐKH, xâm nhập mặn; khảo sát điều chỉnh phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thực hiện các thủ tục về đấu giá quyền khai thác khoáng sản để sớm đưa mỏ cát vào khai thác; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành TN&MT Bến Tre tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO