Nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường

Khánh Ly| 23/06/2020 19:17

(TN&MT) - Ngày 23/6, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW) đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 12/3/2020, Chính phủ ban hành Chương trình hành động tại Nghị quyết số Nghị quyết số 30/NQ-CP. Trên cơ sở này, Bộ TN&MT đã giao Vụ Kế hoạch và Tài chính xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ TN&MT) báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ TN&MT) cho biết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ được phân làm 3 giai đoạn đến năm 2025, 2035 và 2045. Vì vậy, dự thảo chương trình hành động của Bộ cũng cần cụ thể cho từng giai đoạn. Để làm được điều này, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ cần xác định rõ các nhiệm vụ của trong từng giai đoạn và có báo cáo tiến độ từng nhiệm vụ. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ mở mới trong các năm tới trong mỗi lĩnh vực.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Tổng cục và các Cục, Vụ thuộc Bộ đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan dự kiến sẽ đưa vào dự thảo Chương trình hành động của Bộ.

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo về hướng triển khai tiếp theo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đơn vị nhanh chóng thống kê nhiệm vụ đang làm, đề xuất mở mới phát sinh, gửi vụ kế hoạch tài chính tổng hợp để xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

Thứ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính khi xây dựng dự thảo cần bám sát tinh thần các Nghị quyết 30, 39 và trình bày cụ thể, sắc nét hơn, rõ ràng trách nhiệm thực hiện của các Sở TN&MT địa phương. Bố cục 3 phần gồm: Tình hình chung, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện cùng với danh mục dự án, đề án kèm theo. Thứ trưởng nhấn mạnh, không nhất thiết phải thống kê tất cả các đề án nhiệm vụ liên quan 9 lĩnh vực thuộc Bộ, nhưng cần cân đối và toàn diện các lĩnh vực với các quy hoạch quan trọng. Tùy đề án, dự án sẽ có thời hạn hoàn thành hoặc đưa vào giai đoạn thực hiện.

Dự kiến, dự thảo sẽ được hoàn thiện trong tháng 7 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO