Môi trường nông thôn Hưng Yên đang khởi sắc

Thu Thủy| 04/06/2020 14:54

(TN&MT) - Những nỗ lực của Sở TN&MT Hưng Yên trong bảo vệ môi trường vùng nông thôn đã góp phần tích cực vào thành công của tỉnh trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.

Chỉ trong khoảng 5 - 10 năm trở lại đây, môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên có những thay đổi tích cực, cụ thể: Tỷ lệ rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý tăng; người lao động thu gom rác thải của các tổ đội vệ sinh môi trường các thôn, khu dân cư được quan tâm hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế tạo sự đồng thuận của người dân, gắn bó với công việc giúp tổ đội vệ sinh hoạt động ổn định, hiệu quả. Công tác thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được tăng cường. Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt: Xử lý rác phát điện; nước thải sinh hoạt bằng công nghệ Johkasou của Nhật Bản. Hoàn thành xử lý cơ bản kiểm soát ô nhiễm môi trường của các làng nghề ô nhiễm môi trường.

Thu gom, xử lý rác thải tập trung

Theo Sở TN&MT Hưng Yên, môi trường nông thôn thay đổi nhanh chóng nhờ việc thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đến nay, 76% chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý; 33,01% số hộ gia đình tham gia phân loại, xử lý rác thải hữu cơ; 100% số thôn, khu dân cư thành lập tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải.

Để giải quyết cơ bản tình trạng xả rác bừa bãi, làm sạch làng sạch xóm, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành thành lập 915 tổ vệ sinh môi trường tại thôn, khu dân cư với khoảng gần 2.400 người tham gia.

Cùng với đó, tỉnh thành lập 9 Hợp Tác xã Dịch vụ nông nghiệp và và Môi trường; tổ chức triển khai thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày tại hơn 30 xã trong tỉnh.

Các huyện tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại khu xử lý chất thải Đại Đồng được hơn 330.000 tấn rác; xử lý tại Khu xử lý rác Dị Sử được 4.200 tấn rác; xây dựng 17 bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, 123 điểm tập kết rác thải quy mô thôn, xã, nâng tổng số 329 bãi chôn lấp, 145 điểm tập kết; mua và đưa vào vận hành 7 xe ô tô chuyên dụng vận chuyển rác thải, nâng tổng số xe ô tô chuyên dụng hỗ trợ các huyện là 16 xe; lắp đặt 1.803 thùng đựng rác tại các khu vực công cộng, trường học; hỗ trợ 2.268 xe thu gom rác thải. Vận động, hỗ trợ dụng cụ, chế phẩm vi sinh cho 112.820 hộ gia đình tại 154/161 xã, phường, thị trấn thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ. Hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp bãi rác xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào công suất xử lý rác thải sinh hoạt 50 tấn/ngày.

Tỉnh đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối với 2/4 làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là làng nghề chế biến bột dong giềng tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, làng nghề thuộc da Liêu Xá, huyện Yên Mỹ.

Nông thôn Hưng Yên hướng đến xanh – sạch – đẹp

Nhiều đề tài ứng dụng khoa học công nghệ

Nhìn lại những thay đổi về môi trường nông thôn Hưng Yên, ngoài những nỗ lực trong quản lý, sự thay đổi nhận thức, đồng hành của người dân còn phải kể đến việc đẩy mạnh triển khai các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ.

Có thể kể đến hàng loạt đề tài đã được ứng dụng đem lại hiệu quả trong sản xuất, hạn chế chất thải, xử lý rác thải nông thôn hiệu quả như: Đề tài “Xây dựng mô hình đầu tư ứng dụng dây chuyền sản xuất gạch bê tông bọt, khí không trưng áp, công suất 12.000 m3/năm”, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường;.

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất thanh nén nhiên liệu từ nguồn phụ phẩm (trấu, mùn cưa) nhằm thay thế nhiên liệu trong sản xuất và sinh hoạt tại tỉnh”; Đề tài “Nghiên cứu sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên”.

Đề tài “Đánh giá hiện trạng môi trường và ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý mùi và chất thải rắn tại các trang trại chăn nuôi gà tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” đã đánh giá hiện trạng môi trường (mùi và chất thải rắn) tại 2 trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Khoái Châu. Hay Đề tài “Đánh giá thực trạng mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản và xác định ảnh hưởng của đất, nước tưới đến mức độ an toàn nông sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; “Xây dựng mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" tại huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào; “Ứng dụng chế phẩm vi sinh BIOMIX-RR chế biến rơm rạ thành phân hữu cơ tại đồng ruộng bón cho cây trồng nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững tại tỉnh Hưng Yên” với quy mô xử lý 23 ha, xử lý 1.375 tấn rơm rạ.

Đề tài “Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường của các trang trại chăn nuôi lợn và xây dựng mô hình xử lý chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” với mục tiêu đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước trong trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, xây dựng 1 mô hình xử lý chất thải bằng công nghệ ủ biogas, hệ thống lắng lọc có sử dụng chế phẩm EM và cây thủy sinh.

Quan tâm việc xử lý nước thải

Dù đã có những thay đổi toàn diện, song môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên cần những nỗ lực trong quản lý và triển khai các hành động cụ thể.

Theo ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở TN&MT Hưng Yên, hướng đến môi trường nông thôn đáng sống, xanh - sạch - đẹp, thời gian tới, tỉnh xác định xử lý cho được hai vấn đề nước thải sinh hoạt và chất thải rắn.

Bởi thế, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh; hiệu lực, quản lý quy hoạch quản lý chất thải rắn; tiến tới thành lập các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp làm dịch vụ môi trường tại tất cả các xã; hướng dẫn người dân có thói quen phân loại rác tại nguồn, đầu tư thêm các lò đốt rác đạt tiêu chuẩn.

Đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chuẩn kỹ thuật của tỉnh về môi trường với yêu cầu chất lượng nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau xử lý cao hơn so với cột A của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhất là ở các huyện có nhiều cơ sở công nghiệp, cụ thể: Đối với các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào áp dụng theo cột A nhân với hệ số khu vực 0,85; các huyện: Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động áp dụng theo cột A nhân với hệ số khu vực 0,90; các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ và TP. Hưng Yên áp dụng theo cột A nhân với hệ số khu vực 0,95. Đồng thời hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực thu gom, xử lý nước thải nông thôn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030.

Hiện nay, tỉnh còn 2 làng nghề tái chế chì xã Chỉ Đạo và làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, huyện Văn Lâm chưa được xử lý triệt để. Đây cũng là hai điểm nóng môi trường nông thôn mà tỉnh Hưng Yên quyết tâm xử lý trong thời gian tới.

Ngoài ra, Sở TNMT sẽ tổ chức rà soát, phân loại các cơ sở trong làng nghề theo loại hình sản xuất và tiềm năng gây ô nhiễm môi trường. Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề, xây dựng kế hoạch xử lý các làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Môi trường nông thôn Hưng Yên đang khởi sắc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO