--Quảng cáo---

Mai Sơn đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Ngành TN&MT - Bài và ảnh: Nguyễn Nga - 11:36 23/07/2020

(TN&MT) - Để thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo hoàn thành có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TN&MT theo kế hoạch.

Quản lý chặt nguồn lực đất đai

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, huyện Mai Sơn đã thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện theo quy định, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện biết, thực hiện, giám sát theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật. Đã ban hành kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2020 trên địa bàn huyện; kế hoạch về giao đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Cùng với đó, đã bổ sung vào danh mục 5 công trình dự án nhà nước thu hồi đất theo Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai 2013; tổ chức thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện 17 công trình, dự án, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục trong lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất. Tổ chức lập báo cáo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Mai Sơn năm 2019. Đấu giá thành công 6 thửa đất, thu nộp ngân sách hơn 2,1 tỷ đồng. 

Huyện Mai Sơn tập trung hoàn thành công tác kiểm kê đất đai 2019

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được quan tâm thực hiện. Đã kiểm tra, xử lý 1 trường hợp vi phạm; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của 3 đơn vị, doanh nghiệp và trình UBND tỉnh thu hồi đất của 1 đơn vị.

Siết chặt thanh, kiểm tra về môi trường

Để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2020, UBND huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Kế hoạch thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 31/1/2020 về thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2020.

Tổ chức kiểm tra xác nhận 2 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường cho các công trình, dự án và hộ gia đình cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; thành lập và kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản và đất đai của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện; công bố chất lượng môi trường huyện Mai Sơn năm 2019; tổ chức quan trắc chất lượng môi trường một số điểm có nguy cơ ô nhiễm lần 1 năm 2020. Triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn theo dự án đã được phê duyệt.

Phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra, xác minh và làm rõ phản ánh của công dân về ô nhiễm môi trường tại khu vực Trạm Cấp nước Nà Sản, mó nước tiểu khu 4,5 thị trấn Hát Lót; cơ sở sơ chế sắn tại xã Cò Nòi. Kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của 6 cơ sở trên địa bàn.

Đoàn liên ngành huyện Mai Sơn kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Đà

Thường xuyên kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại các xã Tà Hộc, Chiềng Ve, Chiềng Lương và Chiềng Chung, tạm giữ 6 máy nổ, 2 máy nghiền tự chế giao cho UBND xã Chiềng Chung xử lý theo quy định; xử lý 9 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định đình chỉ đối với các cơ sở sơ chế cà phê không có hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn các xã Chiềng Mung, Chiềng Ban.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT tiếp tục được huyện Mai Sơn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản cơ bản ổn định, không để xảy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Số lượng các cơ sở sơ chế nông sản giảm, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải chăn nuôi, sơ chế cà phê, sắn vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch tại một số xã còn hạn chế dẫn tới tình trạng người dân vi phạm quy hoạch, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, san ủi cải tạo mặt bằng khi chưa được phép.

Việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản và đất đai đối với các hộ gia đình, cá nhân chưa được giải quyết triệt để. Một số xã chưa chủ động trong công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời; chưa kiên quyết xử lý vi phạm, còn trông chờ vào cơ quan cấp huyện.

Đối tượng tác động trực tiếp đến môi trường chủ yếu là các hộ gia đình, cá nhân, kinh tế hộ gia đình chủ yếu là chăn nuôi, trồng trọt, sơ chế nông sản, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, một số hộ gia đình khi có đoàn kiểm tra còn gây khó khăn cho cán bộ và chính quyền trong thực thi nhiệm vụ.

Thời gian tới, huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị, khiếu nại của công dân trong lĩnh vực đất đai, nhất là một số vụ việc phức tạp kéo dài.

Đẩy mạnh triển khai, hướng dẫn các văn bản lĩnh vực TN&MT cho công chức phụ trách các xã, thị trấn. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 theo kế hoạch. Triển khai thí điểm mô hình xử lý nước thải sơ chế cà phê quả tươi quy mô nông hộ; thực hiện tiêu chí cảnh quan môi trường tại xã Nà Bó, xã Chiềng Ban đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Huyện Mai Sơn kiến nghị Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ TN&MT sớm có hướng dẫn các quy trình, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp (đất ở) đối với các hộ gia đình cá nhân; hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp thửa đất không đủ hạn mức theo quy định, thửa đất dôi dư do giải phóng mặt bằng các tuyến đường. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tập huấn, giao ban về chuyên môn nghiệp vụ đối với cấp huyện, xã; đẩy nhanh tiến độ khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phát triển vùng nguyên liệu cà phê gắn với chế biến bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La; tham mưu sớm ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Luật Chăn nuôi 2018.

Đề nghị các Sở, ngành quan tâm hơn nữa trong công tác thẩm định, cấp phép cho các dự án đầu tư tại khu vực đầu nguồn nước, gần khu dân cư. Tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất của các nhà máy, đặc biệt là việc chấp hành quy định về môi trường.

Trong công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 6 tháng đầu năm, huyện Mai Sơn đã tiếp nhận 107 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đã phê duyệt giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho 73 hồ sơ; chưa đủ điều kiện, chuyển sang hồ sơ đăng ký 34 hồ sơ. Đã tiếp nhận 258 hồ sơ cấp mới và thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND huyện; đã giải quyết xong 212 hồ, đang giải quyết 46 hồ sơ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO