Luật Bảo vệ Môi trường 2020 Luật Bảo vệ Môi trường 2020
CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU

Luật Bảo vệ Môi trường 2020

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 17 tháng 11 năm 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Thông tin liên quan
Các chuyên đề khác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO