--Quảng cáo---

Long An hoàn thành kiểm kê đất đai

Đất đai - Bài và ảnh: Bạch Thanh - 11:39 15/09/2020

(TN&MT) - Ngành TN&MT Long An vừa hoàn thiện sản phẩm các cấp và gửi hồ sơ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh về Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT).

Tập trung các nguồn lực để hoàn thành

Ông Phạm Tùng Chinh - Phó Giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết: Ngay sau khi Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cả nước, UBND tỉnh Long An đã tiến hành thành lập Ban Chỉ đao; ban hành quyết định phê duyệt dự án, Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo ông Phạm Tùng Chinh, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, yêu cầu cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19, đến cuối tháng 8/2020, ngành TN&MT Long An mới cơ bản được hoàn thành.

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Long An là 449.479 ha. Trong đó, khu vực đô thị có 23.289 ha, chiếm 5,18%; đất khu dân cư nông thôn có 30.876 ha, chiếm 6,87% diện tích tự nhiên. Cơ cấu sử dụng 02 nhóm đất chính: nhóm đất nông nghiệp có 351.758 ha, chiếm 78,26% diện tích tự nhiên; nhóm đất phi nông nghiệp 97.721 ha, chiếm 21,74% diện tích tự nhiên.

Theo thống kê, kiểm kê diện tích đất đã phân phối cho các đối tượng sử dụng, thì trong tổng quỹ đất của Long An hiện nay diện tích các loại đất đã được phân phối cho các đối tượng sử dụng là 397.554 ha, chiếm 88,44% diện tích tự nhiên; diện tích đất giao cho các đối tượng quản lý có 51.925 ha, chiếm 11,55% diện tích tự nhiên.

Qua các kỳ kiểm kê đất đai năm 2010, năm 2014 và năm 2019, các chỉ tiêu 03 nhóm đất chính (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng) có chu chuyển biến động từ nhóm loại đất này sang nhóm loại đất khác, nhưng sự chu chuyển biến động phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016-2020) của tỉnh Long An đã được Chính phủ phê duyệt nói riêng.

Trên địa bàn tỉnh Long An hiện có 22 đơn vị sản xuất nông, lâm nghiệp với diện tích 28.678 ha; có 5 đơn vị kinh doanh dự án xây dựng nhà ở thương mại với tổng diện tích 41 ha; có 47 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp đã được giao, cho thuê sử dụng đất, với tổng diện tích là 10.722 ha, chiếm gần 2,4% so với diện tích tự nhiên của tỉnh…

Ngành TN&MT Long An tiếp tục triển khai đo đạc bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh

Hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu địa chính

Cũng theo ông Phạm Tùng Chinh - Phó Giám đốc Sở TN&MT Long An, trong quá trình tổ chức thực hiện, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất tại các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã thường xuyên phân công người giám sát từng hạng mục công việc trong quá trình thực kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn cấp xã, cấp huyện.

Tuy nhiên, tỉnh Long An vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đội ngũ cán bộ của cấp xã và một số huyện trình độ chuyên môn không đồng đều; một số ngành, tổ chức có liên quan khi phối hợp thực hiện tinh thần trách nhiệm chưa cao.

Bên cạnh đó, về công tác chuyên môn, hồ sơ địa chính quản lý ở 3 cấp thiếu tập trung và không thống nhất. Việc tổ chức bảo quản, sử dụng hồ sơ địa chính ở cấp xã còn nhiều bất cập. Nguồn dữ liệu nền bản đồ địa chính được xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau, còn sai sót về ranh giới thửa đất, đặc biệt là các xã vùng biên giới.

Công tác cập nhật biến động hồ sơ địa chính chưa thực hiện thường xuyên và kịp thời nên khi thực hiện kiểm kê còn gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra hiện trạng sử dụng đất, khoanh vẽ bản đồ do các biến động chưa được cập nhật. Một số số liệu, tài liệu do không được cập nhật chặt chẽ, thiếu đồng bộ, nên quá trình thu thập phải xử lý bị vướng mắc.

Về giải pháp tháo gỡ, ông Phạm Tùng Chinh cho biết: Thời gian tới, tỉnh Long An sẽ tăng cường công tác luân chuyển, kiện toàn bộ máy, tổ chức theo vị trí việc làm từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện, cấp xã. Ngành TN&MT lập phương án và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên ngành từ cấp tỉnh đến xã, đặc biệt chú trọng đến cán bộ địa chính cấp xã.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai đo đạc bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các xã, các huyện còn lại. Giao cho các ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, đưa vào sử dụng có hiệu quả đối với những nơi đã được đầu tư đo đạc bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, chỉ đạo thường xuyên thực hiện công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai.

“Ngành TN&MT Long An sẽ từng bước thực hiện đồng bộ hóa bộ hồ sơ địa chính, tiến tới xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu địa chính cho cả tỉnh Long An; đồng thời, ngành TN&MT Long An cũng sẽ tập trung kiểm tra việc cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính của cấp xã và huyện đi vào nề nếp” - ông Phạm Tùng Chinh cho biết thêm.

Về kết quả kiểm kê đất đai, tính đến cuối năm 2019, tỉnh Long An có tổng cộng 15 đơn vị hành chính cấp huyện và có tổng cộng 188 đơn vị hành chính cấp xã. So với năm 2014 và hồ sơ địa giới hành chính, địa giới hành chính cấp tỉnh không thay đổi; số đơn vị hành chính cấp huyện không thay đổi; số đơn vị hành chính cấp xã giảm 4 đơn vị.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO