Long An: Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý về đất đai

Tường Tú| 01/07/2021 14:28

(TN&MT) - Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, Sở TN&MT Long An đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất, chấn chỉnh công tác quản lý về giá đất trên địa bàn tỉnh.

Cấp Giấy chứng nhận đạt trên 98%

Long An đã hoàn thành cơ bản công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) lần đầu đạt tỷ lệ khá cao trên 98%. Tính đến nay, toàn tỉnh Long An đã cấp được tổng cộng 1.259.180 thửa đất với diện tích hơn 420.632 ha đạt tỷ lệ 98,38% so với tổng diện tích cần cấp hơn 427.564 ha. Hiện nay, cả tỉnh Long An đã có 11 huyện cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt trên 98%, gồm: huyện Cần Đước, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Hòa, Châu Thành, Tân Trụ, Mộc Hóa, TX. Kiến Tường và TP. Tân An.

Ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An nhận định: Kết quả đạt được như trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An cùng các giải pháp chỉ đạo đúng đắn và kịp thời, phù hợp với điều kiện hiện nay đã tác động tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các địa phương, giúp công tác quản lý Nhà nước về đất đai có nề nếp, ổn định, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo công bằng, minh bạch trong các quan hệ về sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Sở TN&MT Long An có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý về đất đai trên địa bàn tỉnh Long An

Thời gian tới, để công tác cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả cao hơn, Sở TN&MT Long An sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận; tham mưu, trình UBND tỉnh Long An rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn phù hợp thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Thể hiện được chiến lược sử dụng đất

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, từ năm 2010, tỉnh Long An đã tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đã hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả 3 cấp tỉnh, huyện, một số phường, thị trấn đến năm 2020 và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt vào các năm 2013, 2014. Đến năm 2015, tỉnh Long An tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng kỳ cuối (2016 - 2020) của 2 cấp tỉnh, huyện và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt vào năm 2018.

Ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An cho rằng: Kết quả của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Long đã thể hiện được chiến lược sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, nhất là có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời, là công cụ quan trọng để các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.

Đặc biệt, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đảm bảo cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quỹ đất dành cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội được tỉnh Long An xem xét và tính toán kỹ lưỡng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất các lĩnh vực: An ninh, quốc phòng, giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa - thể thao, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để thu hút đầu tư, tăng thêm việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tạo đồng thuận của người sử dụng đất

Sau một thời gian áp dụng, Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 do UBND tỉnh Long An ban hành đã đi vào ổn định và đạt được kết quả nhất định. Cụ thể, Sở TN&MT Long An đã trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình để chi trả bồi thường cho người dân tạo sự đồng thuận; xác định giá đất cụ thể để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế chung cả nước, trong đó có tỉnh Long An, để đáp ứng tình hình thực tế tại địa phương, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 2/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh cho phù hợp thực tế, tạo được sự đồng thuận của người sử dụng đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch.

Ông Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An cho hay: Hiện nay, trong tình hình giá đất biến động “sốt ảo”, Sở TN&MT cũng đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành Văn bản chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh, hạn chế tình trạng phân lô bán nền nhằm đẩy giá đất lên cao; tham mưu chỉnh sửa Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Long An quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO