Lào Cai: Đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Bích Hợp| 16/12/2021 09:40

(TN&MT) - Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng tạo đột phá, thời gian qua, Sở TN&MT Lào Cai đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải cách TTHC, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Là một trong những ngành có nhiều giao dịch liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực TN&MT, trong đó có khai thác khoáng sản, thời gian qua, Sở TN&MT Lào Cai đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC  trong  lĩnh vực khai thác khoáng sản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia.

Theo đó, thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định đối với 6/17 TTHC lĩnh vực khoáng sản, cụ thể: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản từ 95 ngày xuống còn 66 ngày; trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản từ 45 ngày xuống còn 32 ngày; gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản từ 45 ngày xuống còn 30 ngày; phê duyệt trữ lượng khoáng sản từ 190 ngày xuống còn 133 ngày; chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản từ 50 ngày xuống còn 35 ngày; trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản từ 50 ngày xuống còn 30 ngày; nâng cấp 7/17 TTHC lên giao dịch công trực tuyến mức độ 4, chiếm 41,2% trên tổng số TTHC lĩnh vực khoáng sản, góp phần cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC của tổ chức.

Ngành TN&MT Lào Cai đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định đối với 6/17 TTHC trong lĩnh vực khoáng sản.

Ngoài việc cắt giảm các thủ tục, nhằm đơn giản hóa các TTHC trong lĩnh vực TN&MT nói chung và lĩnh vực khoáng sản nói riêng, ngành TN&MT Lào Cai luôn quan tâm rà soát, bố trí đủ và ổn định cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, kinh nghiệm. Đồng thời, bố trí lãnh đạo trực "đường dây nóng”, tiếp công dân, hướng dẫn công dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ; nâng cấp trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu làm việc, giải quyết khối lượng hồ sơ lớn. Vì vậy, công tác cải cách TTHC của ngành TN&MT nói chung, đặc biệt là lĩnh vực khai thác khoáng sản nói riêng ngày càng chuyển biến tích cực, tạo bước chuyển quan trọng trong giải quyết công việc giữa cơ quan Nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Ông Vũ Đình Thủy, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, thời gian qua, Sở TN&MT Lào Cai đã triển khai thực hiện đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực. Hồ sơ giải quyết TTHC trong lĩnh vực khoáng sản cơ bản được giải quyết đúng hạn. Các TTHC cắt giảm 30% thời gian giải quyết đã đáp ứng đúng thời gian sau cắt giảm. Không có tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Theo đánh giá tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Lào Cai, các tổ chức tham gia giải quyết TTHC đều hài lòng với việc giải quyết TTHC lĩnh vực khoáng sản của Sở. Mặt khác, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về TTHC của tổ chức tương đối tốt.

Bên cạnh những mặt tích cực, việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực khoáng sản còn một số hạn chế trong giao dịch dịch vụ công trực tuyến; đối với hồ sơ về khoáng sản có số lượng lớn, việc scan và đính lên hệ thống xử lý trực tuyến còn gặp khó khăn; một số tổ chức, doanh nghiệp còn lo ngại về sự không thuận tiện, mất an toàn thông tin khi sử dụng các dịch vụ hành chính công nên vẫn lựa chọn phương pháp truyền thống là đến trực tiếp cơ quan chức năng để thực hiện TTHC.

Thời gian tới, để vấn đề thực hiện TTHC trong lĩnh vực khoáng sản được thuận lợi hơn, ngành TN&MT Lào Cai sẽ thường xuyên rà soát các quy định pháp luật về khoáng sản để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, làm căn cứ pháp lý thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kịp thời các quy định nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực khoáng sản khi có sự thay đổi. Niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ các nội dung, danh mục và quy trình nội bộ trong TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của Sở và tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp góp phần đơn giản hóa các TTHC trong lĩnh vực khoáng sản, tạo điều kiện thuận cho tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia thực hiện TTHC; phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố trong việc giải quyết các TTHC có liên quan, kịp thời điều chỉnh quy chế phối hợp. Tuyên truyền rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công như trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC cho đối tượng tham gia thực hiện.                                                         

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO