--Quảng cáo---

Lạng Sơn: Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

Môi trường - Hoàng Nghĩa - 16:07 17/03/2023

(TN&MT) - Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế. Những năm qua, tỉnh luôn xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời cũng là một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền

Xác định bảo vệ môi trường là một trong những nền tảng để phát triển kinh tế xanh – bền vững, huyện Hữu Lũng đã xây dựng Kế hoạch triển khai, phổ biến tới các tổ chức, gia đình, cá nhân các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Hình thức tuyên truyền đa dạng như: Cổng thông tin điện tử huyện, xe lưu động, băng rôn, khẩu hiệu, pano... tới toàn bộ nhân dân.

20210929_085331.jpg
Công tác tuyên truyền về BVMT được tỉnh Lạng Sơn triển khai đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Phòng TN&MT huyện Hữu Lũng đã tham mưu UBND huyện xây dựng tài liệu tuyên truyền với nội dung dễ hiểu, phù hợp với các nhóm đối tượng, góp phần thiết thực đưa các quy định của pháp luật đến với nhân dân. Lồng ghép cùng các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, ngày Khí tượng Thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tháng hành động vì môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn…

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông - huyện xây dựng tin bài tuyên truyền về bảo vệ môi trường, treo pano, khẩu hiệu và tuyên truyền lưu động đến người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường.

Theo ông Chu Văn Thạch – Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn, những năm qua, Lạng Sơn đã lồng ghép công tác bảo vệ môi trường vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nội dung bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, xem xét cụ thể trong quá trình thẩm định, phê duyệt các Dự án.

Đặc biệt, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và mọi người dân. Chú ý yếu tố môi trường, phát triển kinh tế xanh, bền vững trong phát triển kinh tế. Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” và trình UBND tỉnh chủ trương lập Đề án tuyên truyền, thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP. Lạng Sơn.

Là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ môi trường, Tỉnh đoàn Lạng Sơn cũng đã hướng dẫn đoàn thanh niên các cấp chủ động nghiên cứu, lựa chọn triển khai hoạt động tình nguyện phù hợp với điều kiện đơn vị và thiết thực với địa phương, khu dân cư.

Trong năm 2022, tại khu vực nông thôn, các đoàn viên thanh niên đã triển khai vệ sinh môi trường; trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát; tuyên truyền vận động người dân phân loại rác tại nguồn, thúc đẩy sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý phụ phẩm nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở.

fb_img_1621405045480-1-.jpg
Thanh niên Lạng Sơn tham gia vệ sinh môi trường.

Tại khu vực đô thị, lực lượng thanh niên đã triển khai trồng cây xanh, xây dựng mô hình đường cây - vườn cây thanh niên, khu dân cư nói không với rác thải nhựa… Thanh niên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phát hiện, đề xuất, phối hợp xử lý các hành động gây ô nhiễm môi trường; thực hiện các mô hình thanh niên bảo vệ môi trường… Thông qua các hoạt động, góp phần tích cực thay đổi nhận thức nhân dân, nhất là khu vực nông thôn trong việc bảo vệ môi trường.

Tạo đà phát triển kinh tế xanh – bền vững

Cùng với công tác bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, các chính sách đặc thù để hỗ trợ công tác giảm nghèo, giải quyết kịp thời các vấn đề cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn, xã và huyện nghèo về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, y tế, hạ tầng cơ sở.

Các cấp, các ngành của tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp để tạo thêm việc làm, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân. Chú trọng nhân rộng, giới thiệu các cá nhân, tập thể, hộ gia đình tiêu biểu có ý chí vươn lên thoát nghèo. Làm tốt các chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, thẻ BHYT, cứu đói giáp hạt… góp phần đưa kinh tế - xã hội tăng trưởng toàn diện, nâng cao đời sống của một bộ phận người dân thuộc hộ nghèo, người dân vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm. 100% các chính sách giảm nghèo đều đến tay đối tượng và phát huy hiệu quả. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân tham gia vào công tác giảm nghèo được nâng lên, nhiều hộ nghèo đã có chuyển biến nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2022 giảm 3,28% so với năm 2021; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,71%.

Năm 2023, Lạng Sơn đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên. Riêng các huyện nghèo, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao phấn đấu giảm từ 5% trở lên. Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, để triển khai đạt các mục tiêu đề ra, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Bảo đảm đa số người dân có việc làm bền vững, bình đẳng trong tiếp cận, thụ hưởng hệ thống các dịch vụ xã hội của tỉnh về y tế, giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, thông tin, cung cấp điện, nước sinh hoạt, nhà ở, môi trường... Từ đó tạo tiền đề vững chắc, góp phần bảo đảm ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững.

received_1353380608198047.jpeg
Từ các hoạt động BVMT đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Năm 2022, Sở TN&MT đã tổ chức 3 Hội nghị tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố với hàng trăm lượt người tham dự. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng Hành động vì môi trường năm 2022 tại huyện Hữu Lũng; Lễ phát động hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tại huyện Bình Gia… Đồng thời, phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Phong trào “chống rác thải nhựa”; tuyên truyền giới thiệu sản phẩm thân thiện bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; tập huấn, tuyên truyền chống rác thải nhựa cho hơn 100 cán bộ đoàn.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO