Lạng Sơn: Đồng bộ các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước

Hoàng Nghĩa| 06/09/2022 17:21

(TN&MT) - Để quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.

Quản lý hiệu quả tài nguyên nước

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn hiện đang quản lý, khai thác hơn 120 hồ chứa, trên 200 đập dâng. Để quản lý, khai thác nguồn nước mặt có hiệu quả, hằng năm, đơn vị đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp các hồ đập, đảm bảo tích nước, điều tiết nguồn nước hợp lý, tránh lãng phí nguồn nước. Bên cạnh đó, thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với công trình hồ, đập có trữ lượng từ 1 triệu m3 nước trở lên, không để xảy ra lấn chiếm, ô nhiễm nguồn nước…

11.2.jpg
Chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo phục vụ cho mục đích sinh hoạt của người dân 

Theo phương án, khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước ngầm trên địa bàn tỉnh là trên 530.000 m3/ngày; tài nguyên dự báo nước dưới đất là hơn 1,7 triệu m3/ngày; tổng lượng bổ cập nước dưới đất đạt trên 1,1 triệu m3/ngày.

Tỉnh Lạng Sơn hiện có gần 60 trạm bơm nước ngầm, giếng khoan cấp nước với tổng lưu lượng nước được cấp phép khai thác là hơn 24.400 m3/ngày/đêm; chất lượng nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, đảm bảo phục vụ cho mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Theo Sở TN&MT Lạng Sơn, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước từng bước được quản lý chặt chẽ. Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Danh mục vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình; Triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; Ban hành Kế hoạch hành động quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước.

Đặc biệt, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất đã được quản lý cấp phép theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 50 giấy phép khai thác nước ngầm cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

11.1.jpg
Lạng Sơn yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định

Giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương

Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong việc giám sát các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước có hiệu quả, tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra hàng loạt giải pháp cũng như giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan và các địa phương.

Trong đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước, các thủ tục hành chính đã ban hành hoặc công bố có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế bảo đảm phù hợp với Luật Tài nguyên nước và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra các hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước;

Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông suối, hồ tự nhiên trên địa bàn tỉnh; tổ chức thẩm định, trình phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo đúng quy định; Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các chủ công trình thủy điện thực hiện vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm đúng quy trình đã được phê duyệt; bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập theo đúng thiết kế.

Cùng với đó, hướng dẫn các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án cấp nước, thoát nước, xả nước thải vào nguồn nước phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tài nguyên nước và Giấy phép môi trường; Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ động phối hợp Sở TN&MT, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường;

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước; hòa giải, giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước theo thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát đến xã, phường, thị trấn các hoạt động khoan, đào, nhất là đối với hoạt động khoan, đào, thí nghiệm trong thăm dò địa chất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ…

Đối với chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện cắm mốc, bàn giao mốc giới cho UBND cấp xã nơi có hồ chứa để quản lý bảo vệ; Đồng thời, yêu cầu duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập theo quy định trong Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt được cơ quan có thẩm quyền cấp…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Đồng bộ các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO