Lạng Sơn: Đốc thúc doanh nghiệp đóng cửa mỏ đá vôi Ba Nàng

Hoàng Nghĩa| 26/10/2022 11:04

(TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn vừa có Văn bản số 2416/STNMT-NKS đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đóng cửa mỏ đá vôi Ba Nàng (xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng) sau 9 năm khai thác.

Theo Sở TN&MT Lạng Sơn, ngày 5/9/2013, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Giấy phép khai thác khoáng sản số 1635/GP-BTNMT cấp cho Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang khai thác đá vôi Ba Nàng (xã Cai Kinh, Hữu Lũng, Lạng Sơn) làm nguyên liệu sản xuất xi măng phục vụ cho Nhà máy xi măng Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; với diện tích khu vực khai thác 3,37 ha và thời gian khai thác 9 năm (đến ngày 05/9/2022). Đến nay Giấy phép khai thác đã hết hạn và chấm dứt hiệu lực.

a6(2).jpg
Mỏ đá Ba Nàng, xã Cai Kinh, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Ảnh: TL

Thực hiện khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 58, Điều 73, Điều 74 Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, Sở TN&MT Lạng Sơn yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang thực hiện lập Đề án đóng cửa mỏ đá vôi Ba Nàng theo quy định tại Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đá vôi Ba Nàng được lập theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hành một số điều của Luật khoáng sản, nộp tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Giấy phép khai thác khoáng sản 1635/GP-BTNMT chấm dứt hiệu lực (ngày 5/9/2022), Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang phải di chuyển tài sản còn lại của mình và của các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản. Sau thời hạn này, tài sản còn lại thuộc sở hữu Nhà nước.

Văn bản cũng nêu rõ: chấm dứt hiệu lực hợp đồng thuê đất giữa Sở TN&MT Lạng Sơn và Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang liên quan đến việc sử dụng đất trong hoạt động khoáng sản.

Sở TN&MT Lạng Sơn đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang khẩn trương thực hiện đóng cửa mỏ đá vôi Ba Nàng theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Sở Công thương Lạng Sơn kiểm tra, giám sát và đề xuất cấp có thẩm quyền trong việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ đá vôi Ba Nàng của Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang.

UBND huyện Hữu Lũng chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND xã Cai Kinh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang trong quá trình thực hiện hoạt động khoáng sản trên địa bàn, kịp thời xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

a7.jpg
Người dân địa phương ngăn cản xe vào chở đá tại mỏ đá Ba Nàng. Ảnh: TL

Tại mỏ đá này, những năm trước đây, người dân địa phương nhiều lần phản ánh trong quá trình khai thác đá, doanh nghiệp đã nổ mìn, gây khói bụi, làm hư hỏng nhà cửa, ảnh hưởng đến hoa màu, sức khỏe và cuộc sống của người dân. Do đó, người dân đã tiến hành chặn xe vào vận chuyển đá, ngăn cản việc khai thác đá tại mỏ đá này, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Đốc thúc doanh nghiệp đóng cửa mỏ đá vôi Ba Nàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO