Lạng Sơn: Chuyển mục đích sử dụng hơn 37 ha rừng trồng

Hoàng Nghĩa| 28/02/2023 14:47

(TN&MT) - HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, điều chỉnh điểm c, điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 (được điều chỉnh bởi Điều 1 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, như sau: Điều chỉnh 42,381 ha đất rừng sản xuất, trong đó có 32,926 ha đất có rừng (rừng trồng) và 9,455 ha đất trống ra ngoài ranh giới ba loại rừng.

6fb2f7769131ccb74bc1c840c49c6ea8.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Cụ thể tại các địa bàn: huyện Lộc Bình (31,416 ha) trong đó: xã Đông Quan 2,91 ha, thị trấn Na Dương 0,53 ha, xã Lợi Bác 4,972 ha, xã Tú Đoạn 0,331 ha, xã Hữu Khánh 19,417 ha, xã Đồng Bục 3,256 ha; Huyện Đình Lập (10,965 ha) trong đó: xã Đình Lập 6,748 ha, thị trấn Đình Lập 1,551 ha, xã Cường Lợi 1,084 ha, xã Châu Sơn 1,513 ha, xã Bắc Lãng 0,069 ha.

Diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND và Nghị quyết này là 499.973,777 ha (giảm 42,381 ha), trong đó diện tích đất có rừng là 410.832,850 ha, chiếm 82,17% tổng diện tích đất rừng sản xuất; diện tích đất chưa có rừng là 89.140,927 ha, chiếm 17,83% tổng diện tích đất rừng sản xuất.

Cơ cấu và diện tích 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND và Nghị quyết này là: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 616.412,544 ha, chiếm 74,18% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Cơ cấu 3 loại rừng: Rừng đặc dụng chiếm 2,13%, rừng phòng hộ chiếm 16,76%, rừng sản xuất chiếm 81,11%.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bao gồm 1 dự án (Dự án nâng cấp đoạn Km18 – km80, Quốc lộ 4B ) với tổng diện tích 37,224 ha rừng trồng ngoài quy hoạch ba loại rừng, có nguồn gốc là rừng sản xuất.

Được biết, Dự án nâng cấp đoạn Km18 – km80, Quốc lộ 4B trong danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, mức vốn dự kiến 2.500 tỷ đồng được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B là đường cấp IV miền núi. Tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu giao thông của người và phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh theo từng năm, làm ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương.

Việc đầu tư cải tạo nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc Lộ 4B là rất cần thiết và cấp bách. Dự án thực hiện hoàn thành đảm bảo kết nối giao thông từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Quảng Ninh; rút ngắn thời gian di chuyển, góp phần liên kết, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết nối giao thông hoàn chỉnh trong khu vực.

screenshot_20221130-053020_facebook.jpg
Ảnh minh họa.

Dự án có quy mô sử dụng khoảng 175,06 ha đất bao gồm diện tích đường giao thông hiện hữu, diện tích các mỏ đất đắp, bãi đổ thải và diện tích đường giao thông tăng thêm. Để thực hiện dự án nâng cấp đoạn Km18 - km80 cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 37,224 ha rừng sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Chuyển mục đích sử dụng hơn 37 ha rừng trồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO