--Quảng cáo---

Lạng Sơn: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất

Đất đai - Hoàng Nghĩa - 16:50 19/02/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản số 190/UBND-KT chỉ đạo khẩn trương hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 24/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Theo đó, yêu cầu đến tháng 4/2021 việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải hoàn thành.

Tuy nhiên, qua theo dõi, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mới phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn, chưa lựa chọn được đơn vị tư vấn để thực hiện; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mới cơ bản hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn, thu thập thông tin, tài liệu, bước đầu điều tra cơ bản và triển khai các văn bản về đăng ký nhu cầu sử dụng đất gửi các cơ quan đơn vị, tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn. Tiến độ như trên là chậm so với Kế hoạch số 141/KH-UBND đã đề ra.

Ảnh minh họa

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là cơ sở để xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, lập Phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh. Đồng thời là căn cứ để thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất triển khai thực hiện các dự án, công trình phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai.

Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện, thành phố và Sở TN&MT khẩn trương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, gửi Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh thẩm định làm cơ sở trình HĐND cùng cấp thông qua và UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Nhất là những địa phương có các dự án, công trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định về chủ trương, cho phép thực hiện dự án, như các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, TP. Lạng Sơn..., hiện nay chưa đủ căn cứ để triển khai thực hiện; đồng thời kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; khẩn trương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO