Đất đai

Lạng Sơn chấn chỉnh việc giải quyết TTHC về đất đai

Hoàng Nghĩa 07/11/2023 - 13:49

(TN&MT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Văn bản số 1562/UBND-KT về việc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát toàn bộ các hồ sơ TTHC về đất đai thuộc thẩm quyền đang tồn đọng (nếu có) để giải quyết dứt điểm theo quy định, không để tình trạng kéo dài, gây bức xúc cho nhân dân.

Rà soát TTHC, quy định có liên quan đến TTHC để phát hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 11/2023.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc tham mưu thực hiện TTHC về đất đai theo đúng quy định. Quán triệt sâu rộng về đạo đức công vụ tới từng tổ chức và cá nhân thực hiện TTHC đất đai; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC bảo đảm đúng thời gian quy định.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết TTHC về đất đai đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết. Khi giải quyết các hồ sơ TTHC của người dân và doanh nghiệp, nghiêm cấm việc trì hoãn, gây khó khăn trong công tác giải quyết hồ sơ TTHC.

img_20231107_111148.jpg
Người dân đến làm thủ tục hành chính về đất đai

Đối với công chức, viên chức được cử trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của tỉnh và các huyện, thành phố khi tiếp nhận hồ sơ TTHC của người dân và doanh nghiệp phải ứng xử văn minh, lịch sự, hướng dẫn tận tình người dân và doanh nghiệp, không được gây khó khăn và tỏ thái độ nhũng nhiễu, hách dịch không đúng mực gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra về công vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, tham mưu giải quyết TTHC chậm thời gian quy định hoặc có thái độ, tác phong ứng xử chưa đúng mực khi thực thi nhiệm vụ.

Tiếp tục rà soát tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật (nếu có) đối với các cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị quản lý, Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh VP ĐK ĐĐ các huyện, thành phố có những vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn hoặc có phản ánh không tốt trong việc giải quyết TTHC của công dân.

Nghiêm cấm viên chức, người lao động thuộc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố đi nộp và nhận kết quả thay cho người sử dụng đất gây dư luận không tốt tại địa phương, vi phạm quy định Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng.

Việc thực hiện giải quyết hồ sơ đúng quy định về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, không để quá hạn; trường hợp chậm hạn phải có lý do kèm theo văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại thời gian trả kết quả…

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thực hiện các TTHC các cấp, đặc biệt là Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện các TTHC về đất đai theo đúng quy định, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho Phòng TN&MT, UBND các xã, thị trấn, quán triệt sâu rộng về đạo đức, công vụ tới từng đơn vị, cán bộ địa chính công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai, đặc biệt là công chức địa chính cấp xã.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ đột xuất, tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực xảy ra, đặc biệt là các trường hợp có nhiều phản ánh không tốt của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn chấn chỉnh việc giải quyết TTHC về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO